Положення про структурні підрозділиПоложення про факультет МДУ

Положення про кафедру МДУ

Положення про приймальну комісію МДУ

Положення про Наукову бібліотеку МДУ

Положення про бібліотеку елліністичних студій імені Костянтиноса Левендіса

Положення про відділ кадрів

Положення про навчальний відділ МДУ

Положення про відділ аспірантури

Положення про юридичний відділ

Положення про бухгалтерську службу МДУ

Положення про планово-фінансовий відділ МДУ

Положення про відділ інформації та зв'язків з громадськістю МДУ

Положення про редакційно-видавничий відділ МДУ

Положення про відділ міжнародних зв'язків МДУ

Положення про загальний відділ

Зміни та доповнення до Положення про загальний відділ

Положення про Архів МДУ

Положення про господарський відділ МДУ

Положення про Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами

Положення про Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти МДУ

Положення про студентський гуртожиток МДУ

Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку МДУ

Положення про студентське самоврядування у МДУ

Положення про первинну профспілкову організацію співробітників і студентів МДУ

Положення про Італійський культурний центр

Положення про Музей історії та археології

Положення про Лабораторію соціологічних досліджень

Положення про відділ технічних засобів навчання

Положення про Інформаційний центр Європейського Союзу МДУ

Положення про навчальну лабораторію Телестудія МДУ-медіа

Положення про науково-дослідний екологічний центр МДУ

Положення про науково-дослідний інститут Інститут україно-грецької дружби та елліністичних досліджень

Положення про Польський культурний центр МДУ

Положення про представництво Європейської організації публічного права МДУ

Положення про психологічну лабораторію Образ та якісність життя особистості в процесі професійного становлення

Положення про спортивний комплекс МДУ

Положення про Центр гендерних досліджень і освіти МДУ

Положення про Центр українознавчих студій МДУ

Положення про Молодіжний центр МДУ

Положення про Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами

Положення про навчальну лабораторію з розвитку дистанційного навчання та автоматизованих систем управління

Положення про навчальну лабораторію «Центр Балто-Чорноморських регіональних досліджень»

Положення про навчальну лабораторію кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Положення про навчальну лабораторію інформаційної та кібернетичної безпеки

Положення про навчальну лабораторію системного аналізу

Положення про навчальну лабораторію із забезпечення якості освіти

Положення про навчальну лабораторію з організації практик та працевлаштування випускників