____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ

__________________________________________Кафедра практичної психології
Адреса: 87528, м. Маріуполь, вул. Матросова, 5, каб. 306
Телефон: (0629) 58-75-06
E-mail: pps@mdu.in.ua
В. о. завідувача кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Варава Людмила Анатоліївна


Кафедра практичної психології була створена у 1995 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі психології за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»:
• 053 «Психологія. Практична психологія»

ОС «Магістр»:
• 053 «Психологія. Практична психологія»

Здобуваючи освітній ступінь «Бакалавр», випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр психології. Практичний психолог у закладах освіти». Протягом навчання вони оволодівають основними якостями психолога; отримують знання щодо закономірностей функціонування та розвитку психіки людини; опановують психодіагностичні та психокорекційні методи роботи з особистістю та групою.

Випускники магістратури отримують кваліфікацію «Магістр психології. Практичний психолог» з правом роботи на будь-яких посадах, що пов’язані з психологічним консультуванням, психодіагностикою та проведенням прикладних психологічних досліджень. Протягом навчання вони набувають здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

Навчальний процес на спеціальності проходить у формі лекційних, семінарських та практичних занять, дискусійна спрямованість яких створює можливість для формування у майбутніх фахівців здатності висловлювати та аргументовано відстоювати власну думку, спонукає до саморозвитку та самовиховання. Використання тренінгових підходів та методів ігрового моделювання сприяє формуванню у студентів професійного мислення, професійної его-ідентичності та особистісної готовності до здійснення психологічної діяльності.

Майбутні практичні психологи розвиваються як креативно орієнтовані спеціалісти, які мають хист до створення власних авторських професійних програм та проектів.Перелік профільних дисциплін
Наукова діяльність

Комплексна наукова робота викладачів кафедри спрямована на дослідження можливостей використання отриманих результатів під час формування стратегій життєдіяльності особистості, профілактики та психологічної корекції можливих деформацій особистості в умовах соціальних трансформацій; вдосконалення життєдіяльності особистості, спрямування її до саморозвитку, самоуправління та самовизначення; розробки технологій професійної підготовки майбутніх практичних психологів та оптимізації процесу навчання студентів-психологів з урахуванням специфіки конкретної соціальної ситуації.

Дослідження виконуються відповідно до комплексної теми «Особливості життєдіяльності особистості в сучасному просторі соціальних змін» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0115U003036, 2015-2019 рр.). Керівник комплексної наукової теми – доктор психологічних наук, професор Горбань Галина Олександрівна.

На базі кафедри працює Психологічна лабораторія «Образ та якість життя особистості в процесі професійного становлення» (керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Варава Людмила Анатоліївна). Метою роботи лабораторії є стимулювання, підтримка та супровід самостійної науково-дослідної діяльності студентів, що сприяє підвищенню підготовки фахівців, а також забезпеченню ефективної організації особистісного простору та якості життя. У рамках Психологічної лабораторії проводяться просвітницькі заходи до Дня психічного здоров’я та Літня психологічну школу «Простір твоїх можливостей, старшокласник!».

Співробітники кафедри є постійними учасниками професійних психологічних шкіл, які проводяться під егідою Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, тематичних тренінг-семінарів.

Партнери кафедри:

- Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
- Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
- Бердянський державний педагогічний університет
- Міський центр практичної психології і соціальної роботи Маріупольської міської ради
- Мангушський районний сектор з питань пробації Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
- Кальміуський районний сектор Маріупольського міського відділу з питань пробації регіонального управління Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
- Маріупольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради
- КЛПУ «Міська психіатрична лікарня № 7» м. Маріуполь
- Приазовська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (№ 107)
- заклади середньої освіти міста Маріуполя