______________________

ПРАКТИКА
___________________________


Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти МДУ

Положення про проведення науково-дослідної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Графік практик

Корисні зразки документів
  • Зразки проектів наказу про направлення студентів на практику (скачати)
  • Зразок договору на проведення практики здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету (скачати)
  • Зразок гарантійного листа зацікавлених підприємств (скачати)
  • Зразок гарантійного листа за місцем працевлаштування (скачати)
  • Зразок щоденника практики (скачати)
  • Зразки звітів керівника практики (скачати)

Програми практик