Склад приймальної комісії


Голова приймальної комісії – Трофименко Микола Валерійович, ректор МДУ, кандидат політичних наук, професор
Заступник голови приймальної комісії – Булатова Олена Валеріївна, перший проректор МДУ, доктор економічних наук, професор
Відповідальний секретар приймальної комісії – Свєтлакова Марія Андріївна, кандидат політичних наук, доцент
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії - Демидова Юлія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії - Кудлай В’ячеслав Олегович, к.н. із соціал.ком., доцент
Провідний фахівець з профорієнтації – Глинянська Юлія Михайлівна
Провідний фахівець з профорієнтації – Ткаченко Катерина Ігорівна


Склад приймальної комісії 2022