___________________________________________________________________________________________________

Перелік програм для розвитку професійних компетентностей
________________________________________________________________________________________________________Перелік програм для розвитку професійних компетентностей
1. Програма іншомовного комунікативного тренінгу.
2. Особливості використання ділової української мови у професійному спілкуванні.
3. Секретар–референт у роботі з інформаційної та документаційної підтримки управлінської діяльності.