Програма Tempus
(Транс'європейська програма мобільності для навчання
в університетах)


TEMPUS – освітня програма Європейського Співтовариства, яка підтримує модернізацію вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах, які оточують ЄС. Програма TEMPUS, заснована в 1990 році, охоплює сьогодні 27 країн. Програма TEMPUS фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки навчальних планів, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, а також у сфері реформ в галузі вищої освіти.

З січня 2009 року Маріупольський державний університет бере участь у проекті TEMPUS MODEP (Modernisation et Developpement de cours Professionnalisés - Модернізація і розвиток спеціалізованих курсів) ETJ - JP - 00408-2008) (січень 2009 р. - 2013 р.) за ключовими напрямками партнерства з провідними європейськими університетами:
  • впровадження програми спільної професійно спрямованої освіти, що засвідчується двома дипломами, один з яких – диплом держави Євросоюзу;
  • підготовка університетських кадрів (викладачів, адміністраторів, техніків) для кращої професіоналізованої педагогіки;
  • установлення мережі інтерактивного дистанційного навчання на базі передового мультимедійного устаткування.Засідання координаційної ради проекту TEMPUS MODEP «Модернізація і розвиток спеціалізованих курсів» у Києві


Партнерами нашого університету в цьому проекті виступають:

• Університет Овернь-Клермон 1 (Франція);
Студентки МДУ
у складі групи учасників програми TEMPUS
в Університеті Овернь-Клермон (Франція)


• Університет м. Порто (Португалія);
• Західний університет м. Тімішоара (Румунія);
• Університет "Овідіус" м. Констанца (Румунія);
• Київський національний торговельно-економічний університет (Україна);
• Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна);
• Львівська комерційна академія (Україна);
• Економічна академія Молдови (Молдова);
• Кагульський державний університет "В.Р. Хаздеу" (Молдова);
• Балтський державний університет (Молдова);
• Білорусько-російський університет м. Могильов (Білорусь);
• Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини (Білорусь);
• Університет Шуаіб Дукалі м. Ель-Жадід (Марокко).

В рамках реалізації цього проекту 5 викладачів та 4 студенти МДУ пройшли стажування в Університеті Овернь-Клермон (м. Клермон-Ферран, Франція).

Повну інформацію можна знайти тут www.tempus.org.ua