ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ОС БАКАЛАВР,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НА БАЗІ АТЕСТАТУ)
В 2018 РОЦІ


Англійська мова
Біологія
Георгафія
Історія України
Математика
Німецька мова
Новогрецька мова
Російська мова
Творчий залік для вступу на спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура)
Творчий залік для вступу на спеціальність 061 Журналістика
Українська мова та література
Французька мова
Хімія

  

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ОС БАКАЛАВР,
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
В 2017 РОЦІ


012 Дошкільна освіта, 6.010101 Дошкільна освіта (2 та 3 курси)
014.02 Середня освіта (мова та література (англійська)) (2 курс)
014.03 Середня освіта (історія) (2 курс)
014.11 Середня освіта (фізична культура) (2 курс)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2 курс)
032 Історія та археологія (2 курс)
034 Культурологія (2 курс)
035.01 Українська мова та література, 014.01 Середня освіта (українська мова та література) (2 курс)
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (Мова та література (російська), 6.020303 Філологія (мова та література (російська) (2 та 3 курси)
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (Переклад (українська, російська, польська), 6.020303 Філологія (переклад (українська, російська, польська) (2 та 3 курси)
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (Мова та література (англійська) (2 курс)
051 Економіка, 6.030503 Міжнародна економіка (2 та 3 курси)
052 Політологія (2 курс)
053 Психологія, 6.030103 Практична психологія (2 та 3 курси)
054 Соціологія (2 курс)
061 Журналістика (журналістика), 6.030301 Журналістика (2 та 3 курси)
061 Журналістика (реклама та зв’язки з громадськістю), 6.030302 Реклама та зв’язки з громадськістю (2 та 3 курси)
073 Менеджмент, 6.030601 Менеджмент (2 та 3 курси)
081 Право (2 курс)
101 Екологія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (2 та 3 курси)
124 Системний аналіз, 6.040303 Системний аналіз (2 та 3 курси)
242 Туризм, 6.140103 Туризм (2 та 3 курси)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2 курс)
292 Міжнародні економічні відносини, 6.030206 Міжнародний бізнес (2 та 3 курси)
6.020101 Культурологія (3 курс)
6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність (3 курс)
6.030101 Соціологія (3 курс)
6.030401 Правознавство (3 курс)

  

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОС МАГІСТРА
В 2018 РОЦІ012 Дошкільна освіта
014.01 Середня освіта (українська мова та література)
014.02 Середня освіта (мова та література (англійська)
014.02 Середня освіта (мова та література (німецька)
014.02 Середня освіта (мова та література (російська)
014.03 Середня освіта (історія)
017 Фізична ультура і спорт
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
035.01 Украхнська мова та література
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (російська)
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (переклад (українська, російська, польська)
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (німецька)
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (англійська)
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (переклад (англійська)
035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) (переклад (італійська)
035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно) (мова та література (новогрецька)
035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно) (переклад (новогрецька) теорія перекладу
035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно) (переклад (новогрецька) практика перекладу
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика (журналістика)
061 Журналістика (зв’язки з громадськістю)
073 Менеджмент
073 Менеджмент (управління навчальним закладом (загальноосвітній навчальний заклад)
073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)
081 Право
101 Екологія
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини

  

ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ДЛЯ НЕФАХОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОС МАГІСТР


Англійська мова для нефахових спеціальностей
Німецька мова для нефахових спеціальностей
Новогрецька мова для нефахових спеціальностей
Французька мова для нефахових спеціальностейПрограма ЗНО з іноземної мови для спеціальності 081 Право

  

ПРОГРАМИ СПІВБЕСІД
ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ


012 Дошкільна освіта, 6.010101 Дошкільна освіта
014.01 Середня освіта (українська мова та література), 035.01 Українська мова та література, 6.020303 Українська мова та література
014.02 Середня освіта (мова та література (англійська), 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (англійська), 6.020303 Мова та література (англійська)
014.02 Середня освіта (мова та література (італійська)
014.02 Середня освіта (мова та література (німецька), 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (німецька), 6.020303 Мова та література (німецька)
014.02 Середня освіта (мова та література (новогрецька)
014.02 Середня освіта (мова та література (російська)
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (російська), 6.020303 Мова та література (російська)
014.02 Середня освіта (мова та література (французька), 035.05 романські мови та літератури (переклад включно), 6.020303 Мова та література (французька)
014.03 Середня освіта (історія), 032 Історія та археологія, 6.020302 Історія
014.11 Середня освіта (фізична культура)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
034 Культурологія, 6.020101 Культурологія
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (переклад (українська, російська, польська), 6.020303 Переклад (українська, російська, польська)
035.05 романські мови та літератури (переклад включно) (переклад (італійська)
035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно) (мова та література (новогрецька), 6.020303 Мова та література (новогрецька)
035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно) (переклад (новогрецька), 6.020303 Переклад (новогрецька)
051 Економіка, 6.030503 Міжнародна економіка
052 Політологія, 6.030104 Політологія
053 Психологія, 6.030103 Практинча психологія
054 Соціологія
061 Журналістика (журналістика), 6.030301 Журналістика
061 Журналістика (реклама та зв’язки з громадськістю), 6.030302Реклама та зв`язки з громадськістю
073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)
073 Менеджмент, 6.030601 Менеджмент
081 Право, 6.030401 Правознавство
101 Екологія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
124 Системний аналіз, 6.040303 Системний аналіз
242 Туризм, 6.140103 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 6.030201 Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини, 6.030206 Міжнародний бізнес
6.010203 Здоров’я людини
6.020303 Мова та література (італійська)