Міжнародний грант ПРООН


У 2010 році Маріупольський державний університет став переможцем спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні». Основними завданнями програми є:

1) підтримка державних інституцій та громадянського суспільства у забезпеченні гендерної рівності в Україні;
2) підвищення статусу жінок в Україні як крок назустріч досягненню сталого людського розвитку, українських Цілей розвитку тисячоліття та розвитку демократичної держави, відповідно до міжнародних, конституційних та внутрішніх зобов'язань, а також в рамках урядових програм діяльності;
3) створення на базі МДУ Центру гендерних досліджень та освіти.

Як наслідок, у результаті меморандуму про співпрацю між ПРООН і МДУ було відкрито Центр гендерних досліджень та освіти МДУ. Роботу Центру спрямовано на досягнення рівних можливостей для всіх громадян України; формування нових підходів толерантного ставлення до чоловіків і жінок; подолання стійких стереотипів в українському суспільстві та протистояння дискримінації та насильству.

Напрямки діяльності Центру:
  • освітня діяльність (ідея ненасильницької освіти – рівнопартнерського діалогу викладачів і студентів);
  • науково-дослідна робота (дослідження гендерних питань, які впливають на розвиток людства відповідно до Цілей розвитку тисячоліття, прийнятих Україною після підписання Декларації Тисячоліття на Саміті ООН у 2000 році);
  • консультаційно-правова допомога громадянам Маріуполя і Приазов'я.
Партнерами Центру гендерних досліджень та освіти МДУ є Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН-ЄС, Литовський гендерний центр, ресурсні гендерні центри України.

На базі Центру проводяться тренінги з гендерної освіти, круглі столи, розвивається студентська наука, проводиться робота з написання кандидатських і докторських дисертацій з гендерної проблематики. Робочою групою Центру розроблено Інтернет-ресурс для активізації діалогу з жителями регіону, а також спецкурси «Гендерна безпека», «Гендерна політика в міжнародних відносинах», «Правове регулювання гендерних питань», «Гендерна освіта в родині і в дошкільних навчальних закладах», «Проблеми гендерної освіти». 7 квітня 2010 в МДУ вперше було проведено Всеукраїнську конференцію «Проблема гендеру в гуманітарних дослідженнях», яка зібрала понад 120 науковців з 10 міст України.

У травні-липні 2012 року Центром проводився проект «Рівна участь жінок у процесі прийняття рішень», метою якого було затвердження гендерної рівності у рішеннях маріупольської міської влади з урахуванням особливостей становища, потреб і інтересів окремих гендерних груп населення, забезпечення гендерного балансу в регіоні. Відкриття гендерного центру на базі Маріупольського державного університету свідчить про розширення сфери міжнародної науково-освітньої співпраці університету відповідно до запитів сучасного суспільства.