1, 6/8, 88 Λότη Πετρ΄θβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Η παιδική λογοτεχνία στην εποχή μας. Αθήνα 224 σελ.
2, 6/8, 88 A.De Meur, L.Staes. Ψυχοκινητική αγωγή και εκπαίδευση. Αθήνα 312 σελ.
3, 6/8, 88 A.De Meur, L.Staes. Ψυχοκινητική αγωγή και εκπαίδευση. Αθήνα 312 σελ.
4, 6/8, 88 Dorothy H.Cohen, Virginia Stern. Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών. Αθήνα 312 σελ.
5, 6/8, 88 Ζαν Παιζέ. Προβλήματα ψυχολογίας. Αθήνα 132 σελ.
6, 6/8, 88 Για μια απελευθερωτική αγωγή. Αθήνα 208 σελ.
7, 6/8, 88 Ι.Μανωλεδάκης. Εισαγωγή στην επιστήμη. Θεσσαλονίκη 190 σελ.
8, 6/8, 88 Η ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της ελευθερίας. Αθήνα 360 σελ.
9, 6/8, 88 Η ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της ελευθερίας. Αθήνα 360 σελ.
10, 6/8, 88 Κόσμοι της παιδικής ηλικίας. Τοπικά Δ'. Αθήνα 256 σελ.
11, 6/8, 88 Δημήτριος Ζάχαρης. Χυχολογία της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Ιωάννινα 416 σελ.
12, 6/8, 88 Αν.Κωσταρίδου-Ευκλείδη. Γνωστική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη 168 σελ.
13, 6/8, 88 Δημήτριος Γ.Ζάχαρης. Από την ψυχολογία στη διδακτική μεθοδολογία. Πάτρα 160 σελ.
14, 6/8, 88 Δημήτριος Γ.Ζάχαρης. Παιδαγωγική ψυχολογία. Ιωάννινα 336 σελ.
15, 6/8, 88 Δημήτριος Γ.Ζάχαρης. Παιδαγωγική ψυχολογία. Ιωάννινα 336 σελ.