Рада молодих вчених МДУ


Положення про Раду молодих вчених МДУ

Положення про щорічний конкурс студентських наукових товариств МДУ

Положення про щорічний конкурс Кращий молодий науковець 2019 (наказ №432 27.12.2019)


Склад Ради молодих вчених МДУ на 2022-2023 навчальний рік

1. Іванець Тетяна Мирославівна, к.п.н., доцент кафедри філософії та соціології, голова Ради;
2. Мартинюк Ганна Вадимівна, к.т.н, доцент, в.о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, заступник голови Ради;
3. Моргун Анастасія Андріївна, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 032 Історія та археологія ОНП «Історія» денної форми навчання, секретар Ради;
4. Демідко Ольга Олександрівна, к.і.н., доцент кафедри культурології, член Ради;
5. Поклад Таїсія Миколаївна, асистент кафедри романо-германської філології (до 01.11.2022 кафедри італійської філології), член Ради;
6. Вагабова Анастасія Олегівна, старший викладач кафедри практичної психології, член Ради;
7. Хаджинова Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки та освіти, член Ради;
8. Катеринич Петро Вікторович, асистент кафедри соціальних комунікацій, член Ради;
9. Холод Дмитро Вікторович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання, член Ради;
10. Коваленко Олександр Андрійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 073 Менеджмент ОП «Менеджмент» денна форма навчання, член Ради;
11. Шатілова Ірина Олександрівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 101 Екологія ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» денна форма навчання, член Ради.


План засідань Ради молодих вчених МДУ на 2022 – 2023 навчальний рік

План заходів та засідань Ради молодих вчених МДУ 2021-2022

План засідань Ради молодих вчених МДУ 2020-2021

План засідань Ради молодих вчених МДУ 2019-2020

План роботи Ради молодих 2018-2019

План засідань на 2017-2018 н. р.


Офіційна сторінка у Facebook