Рада молодих вчених МДУ


Положення про Раду молодих вчених МДУ

Положення про щорічний конкурс студентських наукових товариств МДУ


Склад Ради молодих вчених МДУ на 2017-2018 н. р.


1. Захарова Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, голова ради;
2. Кудлай В’ячеслав Олегович, канд. соц. ком., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності, заступник голови;
3. Осипенко Кристина Валеріївна, к.е.н., асистент кафедри менеджменту, секретар ради;
4. Годованик Євген Валентинович, к.ю.н., доцент кафедри права та публічного адміністрування, член ради;
5. Цибулько Ольга Сергіївна, к.і.н., доцент кафедри філософії та соціології, член ради;
6. Філатова Катерина Олександрівна, асистент кафедри теорії та практики перекладу, член ради;
7. Маслова Ганна Миколаївна, старший викладач кафедри слов’янської філології та перекладу, член ради;
8. Бердіна Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри англійської філології, член ради;
9. Грачова Аліна Вадимівна, асистент кафедри італійської філології та перекладу, член ради;
10. Мельникова Олена Сергіївна, старший викладач кафедри соціальних комунікацій, член ради;
11. Кулікова Анастасія Олександрівна, асистент кафедри практичної психології, член ради.План засідань на 2017-2018 н. р.


Офіційна сторінка у Facebook