Рада молодих вчених МДУ


Положення про Раду молодих вчених МДУ

Положення про щорічний конкурс студентських наукових товариств МДУ

Положення про щорічний конкурс Кращий молодий науковець 2019 (наказ №432 27.12.2019)


Склад Ради молодих вчених МДУ на 2021-2022 навчальний рік

1. Топузов Володимир Іванович, к.ю.н., доцент кафедри права та публічного адміністрування, голова ради;
2. Скарга Олександра Олександрівна, к.екон.н., доцент кафедри менеджменту, заступник голови;
3. Сенатосенко Вікторія Олександрівна, асистент кафедри політології та міжнародних відносин та зовнішньої політики, секретар ради;
4. Андрєєва Марина Федорівна, асистент кафедри дошкільної освіти, член ради;
5. Беспалов Святослав Ігорович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 051 Економіка ОНП «Економіка» денної форми навчання, член ради;
6. Беспалова Ольга В’ячеславівна, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 Право ОНП «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» денної форми навчання, член ради;
7. Вагабова Анастасія Олегівна, асистент кафедри практичної психології, член ради;
8. Грачова Аліна Вадимівна, к.філол.н., ст. викл., в.о. завідувача кафедри італійської філології, член ради;
9. Демідко Ольга Олександрівна, к.і.н., доцент кафедри культорології, член ради;
10. Маслова Ганна Миколаївна, ст.викл. кафедри слов’янської філології та перекладу, член ради;
11. Пархоменко Ірина Анатоліївна, асистент кафедри практичної психології, член ради;
12. Поклад Таїсія Миколаївна, асистент кафедри італійської філології, член ради;
13. Рудакова Олександра Олександрівна, асистент кафедри слов’янської філології та перекладу, член ради;
14. Сопотова Інна Олегівна, асистент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, член ради;
15. Свєтлакова Марія Андріївна, к.політ.н., доцент кафедри політології та міжнародних відносин, член ради;
16. Хаджинова Ірина Володимирівна, асистент кафедри педагогіки та освіти, член ради;
17. Чебурахіна Валерія Вадимівна, асистент кафедри англійської філології, член ради.


План заходів та засідань Ради молодих вчених МДУ 2021-2022

План засідань Ради молодих вчених МДУ 2020-2021

План засідань Ради молодих вчених МДУ 2019-2020

План роботи Ради молодих 2018-2019

План засідань на 2017-2018 н. р.


Офіційна сторінка у Facebook