ГОЛОВНА РЕДКОЛЕГІЯ ВІСНИКА МДУ
Головний редактор – чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К.В.Балабанов
Заст. головного редактора – д.е.н., проф. О.В.Булатова
Члени редколегії: д.ю.н. проф. О.В. Філонов, д.філол.н., проф. С.В. Безчотнікова, д.і.н., проф. В.М. Романцов, д.культурології, проф. Ю.С. Сабадаш, д.е.н., проф. Ю.І. Чентуков.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: ФІЛОЛОГІЯ
Відповідальний редактор – д.філ.н., проф. С.В.Безчотнікова
Заст. відповідального редактора – к.філ.н., доц. В.В.Орехов
Відповідальний секретар – к.філол.н., ст. викладач М.М. Нетреба.
Редактор англійських текстів – к.філол.н., доц. О.Г. Павленко.
Члени редакційної колегії: д.філол.н., проф. В. А. Бушаков, д.філол.н., проф. А. Б. Гуляк, д.філол.н., проф. Ю. І. Ковалів, д.філол.н., проф. В.П.Нерознак, д.філол.н., проф. Г.Г. Почепцов.
Іноземні фахівці: д.філол.н., проф. А. Анастасіаді-Сімеоніді (Грецька Республіка), д.філол.н., проф. Н. Андонопулу (Грецька Республіка), д.філол.н., проф. Г. Бабініотіс (Грецька Республіка), д.філол.н., проф. Д. Макріс (Італійська Республіка), д.філол.н., проф. Д. Теофанопулу-Конду (Грецька Республіка), д.філол.н., проф. А. Хаджипанайотіді (Грецька Республіка), к.філол.н., проф. Х. Христу (Грецька Республіка), д.філол.н., проф. А. Цакмакіс (Республіка Кіпр).
e-mail: oriehov@gmail.com


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ
Відповідальний редактор – д.культурології, проф. Ю.С.Сабадаш
Зам. відповідального редактора – к.н. з мистецтвознавства, доц. Г.І.Батичко
Відповідальний секретар – к.і.н., доц. С.Є.Орєхова
Члени редакційної колегії: д. філос. н., проф. Ю. Л. Афанасьєв, д. філос. н., проф. В. А. Бітаєв, д. філос. н., проф. Братерська–Дронь, д. філос. н., проф. Н. М. Ємельянова, д. філос. н., проф. Л. Т. Левчук, д. філос. н., проф. В. А. Личковах, д. філос. н., проф. В. І. Лубський, д. філос. н., проф. Р. Сапенько (Польща), проф. Я. Курчевский (Польща), д. філос. н., проф. О. П. Поліщук, д. філос. н., доц. О. В. Попович, д. філос. н., проф. М. М. Черенков, к. пед. н., проф. В. Г. Виткалов, д. культурології, проф. П. Е. Герчанівська, д. культурології, проф. О. М. Гончарова, д. культурології, проф. О. В. Кравченко, д. культурології, проф. І. В. Петрова, к. філ. н., доц. С. М. Сороко (Білорусь), д.і.н., проф. О. В. Стяжкіна, д. соц. н., ст. співроб. Л. Д. Бевзенко, д. соц. н., проф. Б. В. Слющинський, д. соц. н., проф. В. І. Судаков, д. соц. н., проф. М. В. Туленков, д. соц. н., проф. Н. М. Цимбалюк, д. соц. н., ст. співроб. Г. І. Чепурко, д. соц. н., проф. В. М. Щербина.

Сайт видання: http://visnyk-culturology.mdu.in.ua
e-mail: visnyk.mdu.cultura@ukr.net

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: ІСТОРІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ
Відповідальний редактор – чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К.В. Балабанов.
Заст. відповідального редактора – д.і.н., проф. В.М. Романцов.
Відповідальний секретар – к.політ.н., доц. М.В. Трофименко.
Члени редакційної колегії: д.політ.н., проф. К.В. Балабанов, д.політ.н., проф. В.А. Войналович, д.і.н., проф. А.В.Гедьо, д.і.н., проф. Р.О. Литвиненко, д.політ.н., проф. Г.І. Зеленько, д.політ.н., проф. Т.І. Мармазова, д.політ.н., проф. І.Г. Оніщенко, д.і.н., проф. І.С. Пономарьова, д.політ.н., проф. С.Ю. Римаренко, д.і.н., проф. В.М. Романцов, д.і.н., проф. О.П. Реєнт, д.соц.н., проф. Б.В. Слющинський, д.і.н., проф. Н.Р. Темірова.
Іноземні фахівці: д.політ.н., проф. Т. Граціані (Італійська Республіка), д.політ.н., проф. Т.В. Зонова (Російська Федерація), д.політ.н., проф. К. Карнасіотіс (Грецька Республіка), д.і.н., проф. О.І. Подберьозкін (Російська Федерація), д.і.н., проф. Ю.Д. Пряхін (Російська Федерація), д.політ. н., проф. А. Романо (Італійська Республіка), д.і.н., проф. П.Р. Магочій (Канада).

Сайт видання: visnyk-politologia.mdu.in.ua
e-mail: visnyk.mdu.istoria.politologia@gmail.com


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: ЕКОНОМІКА
Відповідальний редактор – д.е.н., проф. Ю.І. Чентуков.
Заст. відповідального редактора – д.е.н., проф. Г.І. Брітченко.
Відповідальний секретар – к.е.н., доц. О.А. Беззубченко.
Члени редакційної колегії: д.е.н., проф. С.П. Калініна, д.е.н., проф. Н.Й. Коніщева, д.е.н., проф. Ю.В. Макогон, д.е.н., проф. Т.В. Орєхова, д.е.н., доц. С.Ю. Пахомов, д.е.н., проф. А.В. Сидорова, д.е.н., проф. Ю.І. Чентуков, д.е.н., проф. Г.О. Черніченко.
Іноземні фахівці: д.е.н., проф. Ф. Вермільо (Італійська Республіка), д.е.н., проф. Д. Калабро (Італійська Республіка), д.е.н., проф. Г. Калабро (Італійська Республіка), д.е.н., проф. Д. Пармаклі (Республіка Молдова), к.е.н., Я. Половчек (Республіка Польща), д.е.н., проф. М. Феррара(Італійська Республіка).

Сайт видання: visnyk-ekonomikа.mdu.in.ua
e-mail: Msuj_e@mdu.in.ua


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: ПРАВО
Відповідальний редактор – д.ю.н., проф. М.О.Баймуратов
Відповідальний секретар – к.ю.н. Ю.С. Хоббі.
Члени редакційної колегії: д.ю.н., проф. О.М. Атоян, д.ю.н., проф. Ю.Г. Барабаш, д.ю.н., проф. А.Г. Бобкова, д.ю.н., проф. М.В. Буроменський, д.ю.н., проф. Ю.О. Волошин, д.ю.н., проф. Р.Ф. Гринюк, д.ю.н., проф. О.Є. Користін, д.ю.н., проф. Л.М. Ніколенко, д.ю.н., доц. І.Д. Сліденко, д.ю.н., проф. О.Н. Ярмиш.
Іноземні фахівці: д.ю.н., проф. С. Андо (Італія), д.ю.н., проф.О.В. Малько (Російська Федерація), д.ю.н., проф. В.Ф. Попондопуло (Російська Федерація), д.ю.н., проф. С. Флогаітіс (Греція).

Сайт видання: visnyk-pravo.mdu.in.ua
e-mail: vesnik-mdu.pravo@mail.ru