Списки рекомендованих до зарахування
на бюджетну форму навчання в межах квоти-2 (ОС «Бакалавр») - 2020

 


Денна форма навчання

012 Дошкільна освіта. Дошкільна освіта
013 Початкова освіта. Початкова освіта
014.01 Середня освіта. Українська мова та література
014.11 Середня освіта. Фізична культура
014.021 Середня освіта. Мова та література (англійська)
032 Історія та археологія. Історія
034 Культурологія. Культурологія
035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Переклад (українська, російська, польська)
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Переклад (англійська)
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Мова та література (англійська)
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Мова та література (німецька)
035.081 Новогрецька мова і література. Мова та література (новогрецька)
035.081 Новогрецька мова і література. Переклад (новогрецька)
051 Економіка. Міжнародна економіка
052 Політологія. Політологія
053 Психологія. Практична психологія
061 Журналістика. Журналістика
073 Менеджмент. Менеджмент
081 Право. Право
124 Системний аналіз. Системний аналіз
125 Кібербезпека. Кібербезпека
242 Туризм. Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини. Міжнародний бізнес
293 Міжнародне право