Списки рекомендованих до зарахування
на бюджетну форму навчання (ОС «Бакалавр»)Денна форма навчання


012 Дошкільна освіта. Дошкільна освіта
013 Початкова освіта. Початкова освіта
014.01 Середня освіта. Українська мова та література
014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська)
014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька)
014.02 Середня освіта. Мова та література (новогрецька)
014.02 Середня освіта. Мова та література (російська)
014.02 Середня освіта. Мова та література (французька)
014.03 Середня освіта. Історія
014.11 Середня освіта. Фізична культура
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія. Історія
034 Культурологія. Культурологія
035.01 Українська мова та література
035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Переклад (українська, російська, польська)
035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Мова та література (російська)
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Переклад (англійська)
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Мова та література (англійська)
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Мова та література (німецька)
035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Мова та література (італійська)
035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська. Переклад (італійська)
035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Мова та література (французька)
035.081 Новогрецька мова і література. Мова та література (новогрецька)
035.081 Новогрецька мова і література. Переклад (новогрецька)
051 Економіка. Міжнародна економіка
052 Політологія. Політологія
053 Психологія. Практична психологія
054 Соціологія. Соціологія
061 Журналістика. Журналістика
061 Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю
073 Менеджмент. Менеджмент
081 Право. Право
101 Екологія. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
124 Системний аналіз. Системний аналіз
125 Кібербезпека. Кібербезпека
242 Туризм. Туризм


Заочна форма навчання


012 Дошкільна освіта. Дошкільна освіта
013 Початкова освіта. Початкова освіта
014.01 Середня освіта. Українська мова та література
053 Психологія. Практична психологія