Списки рекомендованих до зарахування
на бюджетну форму навчання (ОС «Бакалавр») - 2020
(27.08)012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.01 Середня освіта (українська мова та література)
014.03 Середня освіта (історія)
014.11 Середня освіта (фізична культура)
014.021 Англійська мова і література
014.022 Німецька мова і література
014.023 Французька мова і література
014.029 Новогрецька мова і література
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
034 Культурологія
035.01 Українська мова та література
035.034 Переклад (українська, російська, польська)
035.034 Філологія. Мова і література (російська)
035.041 Переклад (англійська)
035.041 Філологія. Мова і література (англійська)
035.043 Філологія. Мова і література (німецька)
035.052 Переклад (італійська)
035.055 Філологія. Мова і література (французька)
035.081 Переклад (новогрецька)
035.081 Філологія. Мова і література (новогрецька)
051 Економіка
052 Політологія
053 Психіологя
054 Соціологія
061 Журналістика
073 Менеджмент
081 Право
101 Екологія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право