РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ
НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ НА ОС МАГІСТР - 2020


Денна форма навчання
012 Дошкільна освіта
014.01 Середня освіта. Українська мова і література
014.03 Середня освіта. Історія
014.021 Англійська мова і література
014.022 Німецька мова і література
014.025 Російська мова і література
017 Фізична культура і спорт
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
035.01 Філологія. Українська мова та література
035.034 Філологія. Переклад (українська, російська, польська)
035.041 Філологія. Переклад (англійська)
035.043 Філологія. Мова та література (німецька)
035.052 Філологія. Переклад (італійська)
035.081 Філологія. Мова та література (новогрецька)
035.081 Філологія. Переклад (новогрецька)
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
073 Менеджмент
081 Право
101 Екологія
124 Системний аналіз
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносиниЗаочна форма навчання
012 Дошкільна освіта
014.01 Середня освіта. Українська мова і література
014.021 Англійська мова і література
014.03 Середня освіта. Історія
017 Фізична культура і спорт