______________________________________________

Розклад вибіркових дисциплін
____________________________________________________ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Розклад 2 курс
Групи для вивчення дисциплін циклу загальної підготовки (денна форма навчання)

Розклад 3 курс
Групи для вивчення дисциплін циклу загальної підготовки (денна форма навчання)
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Розклад 2 курс
Групи для вивчення дисциплін циклу загальної підготовки (заочна форма навчання)

Розклад 3 курс