______________________________________________________________

Розклад вибіркових дисциплін - 2021/2022
____________________________________________________________________ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Розклад 2 курс
Групи для вивчення 2 курс (денна форма навчання)

Групи для вивчення вибіркових дисциплін Навчально-наукового інституту управління МДУ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Розклад 2 курс
Групи для вивчення 2 курс (заочна форма навчання)