РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ


Основна мета – створення цілісної та ефективної системи управління енергоспоживанням шляхом впровадження новітніх технологій енергозабезпечення і вихід університету на оптимальні рівні споживання енергоносіїв і води у відповідності до діючих нормативних актів; подальше інформаційно-телекомунікаційне забезпечення та удосконалення матеріально-технічної бази для забезпечення якісного навчального процесу; створення сприятливих умов праці і навчання.

Стратегічна ціль: розробка проектної документації і відповідного техніко-економічного обґрунтування, а саме:
- формування дієвої вертикалі управління енергогосподарством університету, створення служби енергоменеджменту;
- модернізація локальної мережі університету;
- автоматизація адміністративно-організаційного процесу;
- залучення наукових, виробничих та інноваційних ресурсів до реалізації енергозберігаючих проектів і поширення досвіду з питань енергозбереження;
- формування внутрішніх консультаційних та інформаційних центрів енергозбереження для поширення досвіду з питань енергозбереження.

Поточні завдання:
• визначення загального існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямів його реалізації;
• розробка першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності існуючого обладнання;
• розширення матеріально-технічної бази, покращення інформаційно-телекомунікаційного забезпечення;
• забезпечення ефективної системи використання всіх ресурсів університету.