РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ


Основна мета – удосконалення інформаційного і документального забезпечення навчально-виховного та наукового процесів університету, сприяння інтеграції університетської науки до світового наукового інформаційного простору.


Стратегічні цілі:
- створення електронного та документального інформаційного середовища як ефективної складової освітньо-наукової інфраструктури університету;
- забезпечення доступу користувачів бібліотеки до власних, вітчизняних, світових електронних інформаційних ресурсів;
- перетворення бібліотеки у сучасний науково-інформаційний осередок університету.

Поточні завдання:
• створення електронного та документального інформаційного середовища як ефективної складової освітньо-наукової інфраструктури університету;
• удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг, створення комфортних умов для користувачів;
• удосконалення організації бібліотечних процесів та бібліотечно-інформаційних послуг;
• сприяння інтеграції наукових досягнень університету до світових інформаційних ресурсів;
• сприяння вихованню у студентської молоді патріотизму, формуванню соціально зрілої, морально-духовної та творчої особистості;
• удосконалення організації бібліотечної практики, інформаційне забезпечення навчальної та наукової діяльності університету;
• розширення можливостей інформаційного забезпечення навчально-виховної, наукової діяльності університету, формування позитивного іміджу бібліотеки;
• підвищення професійного рівня співробітників бібліотеки до сучасних потреб та професійних стандартів, удосконалення організації роботи бібліотеки за її напрямками діяльності;
• удосконалення організації бібліотеки та інформаційного й документального забезпечення навчально-виховного та наукового процесів університету.