____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ

__________________________________________Кафедра соціальних комунікацій

.


Кафедра журналістики була заснована у 2003 році на філологічному факультеті. У 2008 році у зв’язку з відкриттям нової спеціальності “Реклама та зв’язки з громадськістю” назву кафедри було змінено: нині вона функціонує як кафедра соціальних комунікацій, завдання якої – забезпечити якісні знання з таких різних сфер як журналістика, масова комунікація, реклама, зв’язки з громадсь-кістю, медіапланування тощо.

Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Іванова Тетяна Вікторівна


ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра соціальних комунікацій – один з провідних центрів, що здійснює підготовку кваліфікованих кадрів у галузі журналістики. Це єдина в Приазов’ї кафедра, що готує рекламістів та фахівців зі зв’язків з громадськістю. До того ж за роки свого існування кафедра соціальних комунікацій МДУ стала центром перепідготовки та підвищення професійної майстерності для регіональних медіа Приазов’я.

Навчання проходить за трьохступеневою системою: через чотири роки випусники отримають диплом бакалавра, через п’ять – диплом спеціаліста, а талановиті майбутні фахівці, що мають хист до науки, стають магістрами журналістики.

Кафедра готує творчих працівників для засобів масової інформації, інформаційних, рекламних та PR-агенцій, служб зв’язків з громадськістю, підприємства різних форм власності, державні і при-ватні установи, забезпечуючи грамотними сучасними фахівцями у сфері комунікацій.

На базі кафедри проведено:
- численні семінари для прес-служб великих промислових підприємств (“Нові інформаційні технології та іміджеві стратегії в діяльності прес-служб промислових підприємств” разом з відділами корпоративної інформації та зв’язків з громадськістю ПАТ “ММК імені Ілліча”, ПАТ “МК “Азовсталь”, ВАТ “Азовмаш”, ДП “Маріупольський морський торговельний порт”);
- тренінги для журналістів регіональних медіа на тему “Висвітлення виборів. Професійні та правові норми” у партнерстві з Харківською асоціацією “Журналістська ініціатива” в межах програми МАТРА-КАП Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди;
- семінар за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні та Академії Української Преси “Політика ЄС в інформаційному просторі України”;
- семінари за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Академії Української Преси “Світові стандарти журналістики”і “Як писати про економіку доступно?”; “Як писати про енергетичну реформу”;
- тренінг відомого медіаексперта, ведучого проекту «Пора року» на радіо «Ера-FM» та політичного ток-шоу «Свобода слова» на «ICTV» Андрія Куликова;
- відкриті лекції з журналістської етики та рекламної справи;
- презентації новітніх видань видатних українських учених;
- щомісячні засідання прес-клубу та кіноклубу.

З 2008 року кафедра соціальних комунікацій виступає організатором конкурсу «Маріуполь: люди, події, факти» на найкращу публікацію для молодих журналістів, учнів, студентів. Підсумки оголошуються під час фестивалю преси в День журналіста.

Студенти спеціальності «Журналістика» і «Реклама та зв’язки з громадськістю» неодноразово ставали призерами всеукраїнських студентських олімпіад.

Молодіжний журнал студентів-журналістів «Неформат» є лауреатом конкурсу "Найкраща книга року" в номінації "Періодичні видання", також отримав 3 місце у конкурсі "Молодіжні медіа Донеччини" в рамках 15 спеціалізованної виставки "Реклама. Поліграфія. Медіа" (м.Донецьк), диплом за перемогу в номінації "Найкраще профсоюзне студентське видання" в першому обласному фестивалі студентської преси "Студенческая Донетчина" (м.Донецьк), диплом в номінації "Права людини" на 11 відкритому фестивалі ЗМІ "Жми на RECord" ( м. Святогірськ).

Майбутні фахівці з радіожурналістики отримали перемогу у трьох загальноукраїнських кон-курсах з радіо «CAMPUS» і «Здоровим бути вигідно!».

Студенти-рекламісти брали участь і показали гідний рівень у міжнародному студентському PR-конкурсі «Золотий компас», у 2013 році виборовши ІІ місце.


НАВЧАННЯ

Співробітництво кафедри з вищими навчальними закладами Німеччини та Греції дозволяє неухильно зміцнювати інформаційну та науково-методичну базу спеціальностей “Журналістика” і “Реклама та зв’язки з громадськістю”.

Плідна й тісна співпраця кафедри соціальних комунікацій з міськими медіа дає можливість студентам спеціальності набувати власного професійного досвіду не лише на сторінках університет-ських газет журналістів-початківців «Неформат», «Дотс», “Медіа-студія”, “Монохромна веселка”, “COM.PRESS” та “Об’єктив”, а й створювати власні проекти та програми в телестудії «MDU-media», на радіостанціях "Європа Плас", "Авторадіо", "Наше радіо", "Ретро ФМ", у міських друкованих та інтернет-виданнях.

Студенти спеціальності “Журналістика” продемонстрували якісну фахову підготовку під час проходження навчальної практики в ЗМІ Маріуполя, Донецька та Києва (телеканали «Донбас», «Ін-тер», «ICTV», видання «Кореспондент»), а також стажування по лінії ОБСЄ на Центральних націо-нальних телевізійних каналах та друкованих ЗМІ м. Києва, таких як “1-й національний канал”, ТРК “Ера”, “5 канал”, газета “День”, інтернет-видання в українському представництві ОБСЄ.

У межах програми інноваційного розвитку Донецької області кафедра соціальних комунікацій з 2011 року реалізує інноваційний науково-освітній проект “Інформаційна складова розвитку системи місцевого самоврядування”. Підписано договір про співпрацю між міською радою та університетом для розробки й апробації моделі поширення та керування інформацією, в рамках якої студенти мають змогу долучитися до процесу інформаційного забезпечення в галузі державного управління.

У 2011 році на філологічному факультеті Маріупольського державного університету була від-крита навчальна телестудія “MDU-media”, що стала довгоочікуваним подарунком для студентів спе-ціальностей “Журналістика” і “Реклама та зв’язки з громадськістю”. Завдяки гранту Фонду розвитку ЗМІ Посольства США телестудія оснащена найсучаснішим професійним обладнанням. Студенти мають змогу працювати над авторськими програмами, презентаціями та фільмами, що дозволяє ви-ходити на новий етап студентської творчості та підвищувати рівень професійної підготовки май-бутніх спеціалістів у галузі тележурналістики й реклами. Навчальна телестудія дозволяє запровад-жувати інтерактивні методи навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, моделювати робочі ситуації. Вона допомагає майбутнім фахівцям у галузі журналістики й реклами та зв’язків з громадськістю вдосконалювати практичні навички дикторської майстерності, відеомонта-жу, редагування відеоматеріалу. Для цього було підписано договори про співробітництво навчальної студії МДУ з телерадіокомпаніями м. Маріуполя: ТРКК “Сигма”, ТОВ ТРО “МТБ”, ТРК “ТБ-7”. Та-кож укладено договори про проходження практики між МДУ і телерадіокомпаніями «Донбас», «ICTV», «Інтер», «1-й національний». Зокрема, для 1-го національного, студентами МДУ було підго-товлено п’ять програм для проекту «Темакадамія»

Сьогодні кафедра соціальних комунікацій є активним учасником проекту «Цифрові медіа в університетах України», розробленого Благодійним Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» і компанією «Систем Кепітал Менеджмент». Його мета - впровадження в українських вузах світових стандартів підготовки журналістів, зокрема залучення студентів до цифрової культури для розвитку редакцій згідно світовим медіа-тенденціям. Планується, що в програму підготовки студентів за спеціальністю «Журналістика» буде внесений навчальний курс «Цифрові медіа», а в перспективі відкриється магістерська програма з підготовки журналістів мультимедійних видань. Сьогодні, в ра-мках проекту, студенти та викладачі мають змогу брати участь в тренінгах відомих українських та зарубіжних журналістів.

Можна сміливо стверджувати, що діяльність спеціальностей “Журналістика” і “Реклама та зв’язки з громадськістю” на кафедрі соціальних комунікацій виконує ряд важливих завдань, актуальних для нашого регіону:
задовольняє потреби Приазов’я у висококваліфікованих журналістських кадрах для роботи з урахуванням сучасних реалій соціально-політичного й економічного розвитку Української держави;
сприяє об’єктивному професійно-грамотному висвітленню політичних, економічних, релігійних особливостей краю в ЗМІ;
дозволяє регіональним медіа здійснювати підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за журналістським фахом без відриву від виробництва;
вдосконалює фундаментальну теоретичну та практичну підготовку фахівців-журналістів, здатних забезпечити інтелектуальний, соціально-політичний та економічний розвиток Донецького регіону.


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З 2008 року на базі кафедри соціальних комунікацій відкрито аспірантуру денної та заочної форми навчання за спеціальністю “Теорія та історія журналістики”.

Значне місце в науковій діяльності колективу відведено комплексним дослідженням проблем теорії та історії соціальних комунікацій. Основні результати наукових пошуків викладачів утілюються в наукових публікаціях, серед яких варто відзначити монографії, підручники, навчальні посібники та навчально-методичні комплекси, праці, що публікуються в періодичних наукових та фахових виданнях.

Кафедра забезпечує активну наукову роботу студентів у різних формах: керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами, керівництво науковими студентськими гуртками, рецензування студентських наукових праць, організація роботи студентських наукових конференцій.


ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


Для спеціальності “Журналістика”:

ОКР “Бакалавр”:
 • Комунікаційна логіка;
 • Журналістська етика;
 • Агенційна журналістика;
 • Медіабезпека;
 • Постановка голосу;
 • Літературний стиль;
 • Сучасна російська літературна мова;
 • Проблематика ЗМК (політична, економічна, правова, соціальна, освітнчя тощо);
 • Теорія масової комунікації;
 • Теорія масової інформації;
 • Комунікаційні технології;
 • Теорія журналістики;
 • Фотожурналістика;
 • Газетно-журнальне теле- та радіовиробництво;
 • Імеджелогія;
 • Сучасна українська, російська та зарубіжна публіцистика;
 • Історія української та світової журналістики;
 • Теорія та методика журналістської творчості;
 • Практична стилістика;
 • Українська мова в професійному спілкуванні;
 • Жанри (газетні, телевізійні, радіо, інтернет);
 • Інфографіка;
 • Мультимедіадизайн;
 • Прямоефірне телевізійне та радіомовлення;
 • Риторика;
 • Соціологія масових комунікацій;
 • Міжнародна журналістика;
 • Видавнича справа та редагування;
 • Реклама та зв’язки з громадськістю;
 • Медіакритика;
 • Менеджмент ЗМК (газетно-журнальний, радіо, телевізійний, конвергентної редакції) ;
 • Новітні медіа;
 • Медіаосвіта;
 • Основи наукових досліджень.

ОКР “Спеціаліст” та ОКР “Магістр”:
 • Етнологія та етнопсихологія;
 • Теорія та історія соціальних комунікацій;
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології;
 • Соціальна інформатика;
 • Українське журналістикознавство;
 • Інформаційна політика та безпека;
 • Моніторинг та інформаційні моделі ЗМК;
 • Міжнаціональні стосунки і ЗМК;
 • Публіцистика;
 • Методика та організація наукових досліджень;
 • Методика викладання фахових дисциплін;
 • Авторське право;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Педагогічна майстерність;
 • Методика вузівського викладання;
 • Статистичні методи досліджень.


Окрім цього, студенти мають можливість вивчати дисципліни соціально-гуманітарного циклу: політологія, соціологія, економіка, охорона праці, екологія, історія України, історія української куль-тури, іноземна мова, культурологія, філософія, психологія, правознавство.

Для спеціальності “Реклама та зв’язки з громадськістю”:

ОКР “Бакалавр”:
 • Українська мова в професійному спілкуванні;
 • Комунікативна логіка;
 • Правові основи масової комунікації;
 • Соціологія масової комунікації;
 • Практична стилістика;
 • Теорія і практика журналістської творчості;
 • Історія реклами та зв’язіви з громадськістю;
 • Теорія і практика рекламної діяльності;
 • Теорія і практика PR-діяльності;
 • Психологія та психотехнології в рекламі;
 • Рекламний менеджмент;
 • Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті;
 • Політична реклама;
 • МЕдіапланування;
 • Реклама та PR-компанія;
 • Іміджелогія;
 • Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю;
 • Мас-медіа реклама;
 • Копірайтинг;
 • Галузеві зв’язки з громадськістю;
 • PR-жанри та PR-технології;
 • Прес-служби та інформаційні агенства;
 • Основи менеджменту;
 • Теорія і практика маркетингу;
 • Основи редагування та рекламовидання;
 • Макетування та верстка в рекламі та PR-діяльності;
 • Соціологія рекламної та PR-діяльності.

ОКР “Спеціаліст” та ОКР “Магістр”:
 • Теорія та історія соціальних комунікацій;
 • Прикладні соціально-комунікаційнй технології;
 • Соціальна інформатика;
 • Методологія дослідження соціальних комунікацій;
 • Методика і організація наукових досліджень;
 • Теорія науки про рекламу та PR;
 • Маніпулятивні технології в рекламі та PR;
 • Політичний маркетинг;
 • Світові інформаційні системи;
 • Практикум з фаху.