1, 6/8, 60 Πάυκου Α. Κυριακίδη. Κοινωνιολογία. 4η έκδση ΙΩΑΝΝΙΝΑ 254 σελ.
2, 6/8, 60 Πάυκου Α. Κυριακίδη. Κοινωνιολογία. 4η έκδση ΙΩΑΝΝΙΝΑ 254 σελ.