СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Положення про спеціалізовану вчену раду
Доктор філософії


№ з/п Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій Наказ МОН України, яким затверджено раду Голова, заступник голови, вчений секретар Контактні дані
1. К 12.093.03
eкономічні науки
08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» Наказ від 15.11.2019 № 1428 Голова ради:
Булатова Олена Валеріївна, д.е.н., професор, перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету

Заступник голови:
Чентуков Юрій Ілліч, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету

Вчений секретар:
Марена Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

E-mail ради: K12.093.03@mdu.in.ua

Булатова Олена Валеріївна, голова спеціалізованої вченої ради:
тел.: (0629) 58-75-92
e-mail: o.bulatova@mdu.in.ua, olena_bulatova@yahoo.com

Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел. (0629) 58-74-81
e-mail: science@mdu.in.ua

Марена Тетяна Василівна, вчений секретар:
тел. (0629) 58-75-53
e-mail: t.marena@mdu.in.ua

2. К 12.093.02
політичні науки
23.00.02 «Політичні інститути та процеси»  Наказ від 28.12.2019 №1643 Голова ради:
Балабанов Костянтин Васильович, д.п.н., професор, ректор Маріупольського державного університету

Заступник голови:
Пашина Наталя Полікарпівна, д.п.н., доцент, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету

Вчений секретар:
Рябінін Євген Вадимович, к.п.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.

E-mail ради: K12.093.02@mdu.in.ua

Пашина Наталя Полікарпівна, заступник голови спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629)52-99-47
e-mail: n.pashyna@mdu.in.ua

Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел.: (0629) 58-75-92
e-mail: science@mdu.in.ua

Рябінін Євген Вадимович, вчений секретар:
тел.: (0629) 52-99-47
e-mail: e.raibinin@mdu.in.ua

3. К 12.093.04
історичні науки
07.00.01 «Історія України» Наказ від 28.12.2019 № 1643 Голова ради:
Лисак Вікторія Феофанівна, д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету

Заступник голови:
Грідіна Ірина Миколаївна, д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету

Вчений секретар:
Волониць Віра Степанівна, к.і.н., доцент кафедри історичних наук Маріупольського державного університету  

E-mail ради: 12.093.04@mdu.in.ua

Лисак Вікторія Феофанівна, голова спеціалізованої вченої ради:
тел. (0629) 58-75-02;
e-mail: v.lysak@mdu.in.ua

Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури:
тел.: (0629) 58-75-92
e-mail: science@mdu.in.ua

Волониць Віра Степанівна, вчений секретар:
тел. (0629) 34-62-00;
e-mail: vvs_plas@ukr.net

 Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня

Наказ МДУ Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»