_____________________________________________________________

Спеціальності (ОС «Бакалавр»)
__________________________________________________________________Назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Форма навчання Випускаюча кафедра Телефон кафедри (код міста – 0629)
денна заочна

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
пр. Будівельників, 129а

Право Право

+

+

Кафедра права та публічного адміністрування 58-75-56
Міжнародне право Міжнародне право

+

+

Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

+

+

Економіка Міжнародна економіка

+

+

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 58-75-53
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес

+

+

Менеджмент Менеджмент

+

+

Кафедра менеджменту 58-75-57
Туризм Туризм

+

+

Системний аналіз Системний аналіз

+

+

Кафедра математичних методів та системного аналізу 58-75-55
Кібербезпека Кібербезпека

+

+

Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

+

+

Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 58-75-54

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
пр. Будівельників, 129а

Середня освіта Історія

+

+

Кафедра історичних дисциплін 58-75-74 
Історія та археологія Історія

+

-
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Документознавство, керування документаційними процесами

+

+

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 58-75-66
Культурологія Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності

+

+

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини

+

+

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

58-75-67

Політологія Політологія

+

+

Соціологія Соціологія

+

+

Кафедра філософії та соціології

58-75-65

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
вул. Матросова, 5

Психологія Практична психологія

+

+

Кафедра практичної психології

58-75-06

Журналістика Журналістика. Журналістика та соціальна комунікація

+

+

Кафедра соціальних комунікацій 58-75-07
Українська мова та література Українська мова та література

+

+

Кафедра української філології 58-75-08
Середня освіта Українська мова і література

+

+

Середня освіта Фізична культура

+

+

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (спортивний комплекс: пр. Металургів, 52)
53-30-80
Дошкільна освіта Дошкільна освіта

+

+

Кафедра дошкільної освіти
58-75-09

ФАКУЛЬТЕТ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
пр. Будівельників, 129 (3 поверх)

Новогрецька мова і література (переклад включно) Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад

+

+

Кафедра грецької філології та перекладу 52-89-47
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Усний та письмовий переклад (англійська, німецька) + + Кафедра теорії та практики перекладу 52-70-16
Середня освіта. Російська мова і література Російська і англійська мови

+

-

Кафедра слов'янської філології та перекладу

47-52-98

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Прикладна філологія (російська, англійська)

+

-

Переклад, міжкультурна та ділова комунікація (російська, польська)

+

+

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
пр. Миру, 89а

Середня освіта. Англійська мова і література Середня освіта. Англійська і німецькі мова, зарубіжна література

+

+

Кафедра англійської філології

58-75-71

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Філологія (англійська, французька)

+

+

Середня освіта. Німецька мова і література Середня освіта. Німецька і новогрецька мови, зарубіжна література

+

+

Кафедра німецької та французької філології

58-75-72

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Філологія (німецька, англійська)

+

+

Романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська Переклад (італійська, англійська мови)

+

-

Кафедра італійської філології

58-75-68

Початкова освіта Початкова освіта

+

+

Кафедра педагогіки та освіти

58-75-70