________________________________________________________________________________________________________________________________________

Переведення, поновлення, друга вища освіта, паралельне навчання (програми співбесід)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
012 Дошкільна освіта, 6.010101 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.01 Середня освіта (українська мова та література), 035.01 Українська мова та література, 6.020303 Українська мова та література
014.02 Середня освіта (мова та література (англійська), 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (англійська), 6.020303 Мова та література (англійська)
014.02 Середня освіта (мова та література (італійська)
014.02 Середня освіта (мова та література (німецька), 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (німецька), 6.020303 Мова та література (німецька)
014.02 Середня освіта (мова та література (новогрецька)
014.02 Середня освіта (мова та література (російська)
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (російська), 6.020303 Мова та література (російська)
014.02 Середня освіта (мова та література (французька), 035.05 романські мови та літератури (переклад включно), 6.020303 Мова та література (французька)
014.03 Середня освіта (історія), 032 Історія та археологія, 6.020302 Історія
014.11 Середня освіта (фізична культура), 6.010203 Здоров’я людини
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОС Магістр
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОС Бакалавр
034 Культурологія
035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (переклад (українська, російська, польська), 6.020303 Переклад (українська, російська, польська)
035.04 Переклад (англійська)
035.05 Мова та література (італійська)
035.05 романські мови та літератури (переклад включно) (переклад (італійська)
035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно) (мова та література (новогрецька), 6.020303 Мова та література (новогрецька)
035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно) (переклад (новогрецька), 6.020303 Переклад (новогрецька)
051 Економіка, 6.030503 Міжнародна економіка
052 Політологія, 6.030104 Політологія
053 Психологія, 6.030103 Практинча психологія
054 Соціологія
061 Журналістика (журналістика), 6.030301 Журналістика
061 Журналістика (реклама та зв’язки з громадськістю), 6.030302Реклама та зв`язки з громадськістю
073 Менеджмент (упрвління навчальним закладом(загальноосвітній навчальний заклад))
073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)
073 Менеджмент, 6.030601 Менеджмент
081 Право, 6.030401 Правознавство
101 Екологія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
124 Системний аналіз, 6.040303 Системний аналіз
125 Кібербезпека
242 Туризм, 6.140103 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 6.030201 Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини, 6.030206 Міжнародний бізнес
6.020101 Культурологія
6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність