________________________________________________________________________________________________________________________________________

Переведення, поновлення, друга вища освіта, паралельне навчання (програми співбесід)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.01 Середня освіта (українська мова та література), 035.01 Українська мова та література
014.02 Середня освіта (мова та література (англійська), 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (англійська)
014.02 Середня освіта (мова та література (італійська)
014.02 Середня освіта (мова та література (німецька), 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно) (мова та література (німецька)
014.02 Середня освіта (мова та література (новогрецька)
014.02 Середня освіта (мова та література (російська)
014.02 Середня освіта (мова та література (французька), 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)(французька)
014.03 Середня освіта (історія), 032 Історія та археологія
014.11 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) перша – російська, Переклад (українська, російська, польська), Мова та література (російська)
035.041 Переклад (англійська)
035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша італійська. Мова та література (італійська)
035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша італійська. Переклад (італійська)
035.081 Новогрецька мова та література (переклад включно) Мова та література (новогрецька)
035.081 Переклад (новогрецька)
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика (журналістика)
061 Журналістика (реклама та зв’язки з громадськістю)
073 Менеджмент
073 Менеджмент (управління закладом загальної середньої освіти)
073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)
081 Право
101 Екологія
124 Систений аналіз
125 Кібербезпека
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес)