________________________________________________________________________________________________________________________________________

Програми індивідуальних усних співбесід
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Середня освіта. Українська мова і література, зарубіжна література)
014 Середня освіта (Середня освіта. Англійська і німецька мови, зарубіжна література)
014 Середня освіта (Середня освіта. Історія)
014 Середня освіта (Середня освіта. Фізична культура) / 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство, керування документаційними процесами)
032 Історія та археологія (Історія)
034 Культурологія (Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності)
035 Філологія (Філологія. Українська мова та література, редагування)
035 Філологія (Переклад, міжкультурна та ділова комунікація (російська, польська))
035 Філологія (Філологія (англійська, німецька))
035 Філологія (Усний та письмовий переклад (англійська, німецька))
035 Філологія (Переклад (італійська, англійська мови))
035 Філологія (Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад)
051 Економіка (Міжнародна економіка)
051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
052 Політологія
053 Психологія (Практична психологія)
054 Соціологія
061 Журналістика (Журналістика та соціальна комунікація)
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
073 Менеджмент (Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою)
073 Менеджмент (Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти)
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
231 Соціальна робота
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини)
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
293 Міжнародне право