1, 6/8, 75 Ζούσιν Β.Γ. Για νέους ποδοσφαιριστές. Εκδ. ΡΕΝΑΤΑ 72 σελ.
  Κανόνες καλής συμπεριφοράς