Студентська рада МДУ


Склад президії студентської ради Маріупольського державного університету

Напрямки діяльності студентської ради МДУ

Обов’язки координаторів та членів комісій студрад факультетів МДУ

Наші ініціативи

Положення про студентське самоврядування

Наші досягнення

У Маріупольському державному університеті активно діє студентське самоврядування. Структура студентської організації створена у кращих традиціях європейських вищих навчальних закладів. Органом студентського самоврядування є студентська рада МДУ, яку було створено 20 грудня 2005 р. постановою установчої конференції студентів. Молодіжна громадська організація «Студентська рада МДУ» була створена 12 лютого 2007 року.


Діяльність студради МДУ направлена на забезпечення та захист прав та інтересів студентів; виявлення та формування потенційних молодіжних лідерів; розвиток наукового та творчого потенціалу студентства й сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів. Студентська рада плідно співпрацює з профспілковим комітетом, адміністрацією університету, молодіжним центром МДУ, входить до молодіжної координаційної ради м. Маріуполя, представлена у Всеукраїнській студентській раді при Кабінеті Міністрів України, Всеукраїнській студентській раді при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України та у Молодіжній раді при Донецькій облдержадміністрації.

Принципами діяльності самоврядування є :
• добровільність,
• виборність,
• колегіальність у прийнятті рішень,
• гласність і відкритість у роботі.

Студентське самоврядування Маріупольського державного університету ставить перед собою такі завдання:
• захист прав та інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем, створення умов для покращення їх матеріального становища;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• забезпечення інформаційної, молодіжної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• розвиток самоврядування в університеті, залучення студентів до участі в цих процесах;
• сприяння науковій та творчій діяльності студентів;
• розвиток наукових та гуманітарних контактів зі студентами інших ВНЗ, молодіжними організаціями, що діють в Україні та поза її межами.

Керівним органом самоврядування між сесіями студради є Президія. Президія формується з голови студради МДУ, заступників голови студради із навчально-наукової та гуманітарної роботи, секретаря, речника студради, голів студентських рад факультетів та гуртожитку, культорга університету, керівника благодійного проекту «З теплом у серці», редактора університетської газети «Univerсам».

Студентська рада МДУ сприяє створенню умов для повного розкриття потенціалу студентстської молоді, підготовки спеціалістів високої кваліфікації, формування громадянської та національної свідомості, загальної культури.

За вагомий внесок у розбудову студентського самоврядного руху студентство МДУ неодноразово було нагороджено грамотами, подяками Міністерства освіти і науки України, управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації та Маріупольської міської ради.
Контакти:
Голова студентської ради МДУ – Сергій Яровий
Тел.: 068-184-96-32
Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129