____________________________________

СТУДЕНТСЬКА РАДА
__________________________________________• Положення про студентське самоврядування

• Положення про студентську раду гуртожитку

• Склад президії студентської ради

• Напрями діяльності комісій студентської ради

• Обов’язки координаторів та членів комісій студентських рад факультетів

• Наші ініціативи

• Наші досягнення


Студентська рада Маріупольського державного університету – це орган студентського самоврядування, створений 20 грудня 2005 року на установчій конференції студентів. Її структура розроблена з урахуванням кращих традицій європейських закладів вищої освіти. 12 лютого 2007 року була зареєстрована Молодіжна громадська організація «Студентська рада МДУ».

Діяльність студради спрямована на забезпечення та захист прав та інтересів студентів; виявлення та формування потенційних молодіжних лідерів; розвиток наукового і творчого потенціалу студентства; створення необхідних умов для проживання та відпочинку студентів.

Принципи діяльності студентського самоврядування:
• добровільність,
• виборність,
• колегіальність у прийнятті рішень,
• гласність і відкритість у роботі.

Завдання студентського самоврядування:
• захист прав та інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем, створення умов для покращення їх матеріального становища;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• забезпечення інформаційної, молодіжної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• розвиток самоврядування в університеті, залучення студентів до участі в цих процесах;
• сприяння науковій і творчій діяльності студентів;
• розвиток наукових та гуманітарних контактів зі студентами інших закладів вищої освіти, молодіжними організаціями, які діють в Україні та поза її межами.

Студентська рада плідно співпрацює з адміністрацією університету, профспілковим комітетом, Молодіжним центром МДУ, громадськими організаціями міста. Члени студради входить до складу керівних органів університету (ректорату, Вченої ради), а також беруть участь у роботі Молодіжного парламенту м. Маріуполя.

Студентська рада МДУ сприяє створенню умов для реалізації потенціалу студентської молоді, підготовки спеціалістів високої кваліфікації, формування громадянської та національної свідомості, загальної культури.

Голова студентської ради МДУ – Ганна Андрющук
Контакти: 096-845-77-63