1,3 Γεώργιος Μ. Φουστάνος. Ελληνόκτητα νεότευκτα φορτηγά πλοία 1949-1967. Αργώ 333 σ.
2,3 Γεώργιος Μ. Φουστάνος. Ελληνόκτητα νεότευκτα ξαμενόπλοια 1948-1965. Αργώ 382 σ.
3,3 Γεώργιος Μ. Φουστάνος. Βασιλείς των ωκεανών 1961-1966. Αργώ 339 σ.
4,3 Γεώργιος Μ. Φουστάνος. Βασιλείς των ωκεανών 1981-1990. Αργώ 341 σ.
5,3 Γεώργιος Μ. Φουστάνος. Βασιλείς των ωκεανών 2001-2003. Αργώ 335 σ.