____________________________________

ВЧЕНА РАДА
__________________________________________1. Трофименко Микола Валерійович – ректор, кандидат політичних наук, професор, голова

2. Булатова Олена Валеріївна – перший проректор, доктор економічних наук, професор, заступник голови

3. Грачова Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар

Положення про Вчену раду
Положення про порядок присвоєння вчених звань доцента і професора Вченою радою МДУ
Склад Вченої ради 2020-2021
Наказ про затвердження оновленого складу Вченої ради МДУ з 05.01.2017 року
Постійно діючі комісії Вченої ради

План засідань Вченої ради (2020-2021 н.р.)

Засідання Вченої ради

Засідання 23.06.2021