____________________________________

ВЧЕНА РАДА
__________________________________________1. Балабанов Костянтин Васильович – ректор, доктор політичних наук, професор, голова

2. Булатова Олена Валеріївна – перший проректор, доктор економічних наук, професор, заступник голови

3. Грачова Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар

Положення про Вчену раду
Положення про порядок присвоєння вчених звань доцента і професора Вченою радою МДУ
Склад Вченої ради 2020-2021
Наказ про затвердження оновленого складу Вченої ради МДУ з 05.01.2017 року
Постійно діючі комісії Вченої ради

План засідань Вченої ради (2020-2021 н.р.)

Засідання Вченої ради

Засідання 24.02.2021
Засідання 23.12.2020
Засідання 25.11.2020
Засідання 06.11.2020
Засідання 28.10.2020
Засідання 23.09.2020
Засідання 14.09.2020
Засідання 27.08.2020