____________________________________

ВЧЕНА РАДА
__________________________________________1. Балабанов Костянтин Васильович – ректор, доктор політичних наук, професор, голова

2. Булатова Олена Валеріївна – перший проректор, доктор економічних наук, професор, заступник голови

3. Сабадаш Юлія Сергіївна – доктор культурології, професор, вчений секретар

Положення про Вчену раду
Положення про порядок присвоєння вчених звань доцента і професора Вченою радою МДУ
Склад Вченої ради 2017-2018
Наказ про затвердження оновленого складу Вченої ради МДУ з 05.01.2017 року
Постійно діючі комісії Вченої ради

Засідання Вченої ради

Засідання 26.12.2019
Засідання 27.11.2019
Засідання 23.10.2019
Засідання 20.09.2019
Засідання 28.08.2019

План засідань Вченої ради (2018-2019 н.р.)