Вибіркові дисципліни ОС "Бакалавр"Положення про вибіркові дисципліни у Маріупольському державному університеті , затверджене наказом ректора № 362 від 28.10.2021 року
Каталог елективних дисциплінШановні студенти!


Просимо уважно ознайомитись з Каталогом елективних дисциплін та до 10.09.2022 р. обрати дисципліни, які бажаєте вивчати або сертифікатну програму


Анкети для вибору дисциплін за вибором студентів циклу загальної підготовки для студентів освітнього ступеня бакалавр 2021 року вступу


ОС Бакалавр

Освітня програма Електронні адреси форм
Для всіх ОП денної та заочної форми навчання (2021 рік вступу) https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=slUhV-ZeoUO_0Cb3vsoeLzt1NuxxOklNm00zs1Rk-qlUMFo2TkFHNjA4MzMyTkhMRkJBU09STURSNS4u
Для всіх ОП (переведених з ДонДУ) денної та заочної форми навчання (2019 та 2020 рік вступу) https://forms.office.com/r/PeLSsGWpA7