Вибіркові дисципліни ОС "Бакалавр"Положення про вибіркові дисципліни у Маріупольському державному університеті , затверджене наказом ректора № 362 від 28.10.2021 року
Каталог елективних дисциплінШановні студенти!


Потрібно обрати 5 дисциплін циклу загальної підготовки для вивчення на ІІ курсі (ІІІ семестр – 2 дисципліни; IV семестр– 2 дисципліни) та на ІІІ курсі (V семестр– 1 дисципліна). У зв’язку з цим необхідно уважно ознайомитись з Рекомендаціями до заповнення Анкети та зробити свій вибір до 26.02.2021


Анкети для вибору дисциплін за вибором студентів циклу загальної підготовки для студентів освітнього ступеня бакалавр 2020 року вступу


ОС Бакалавр

Освітня програма Електронні адреси форм
Для всіх ОП денної та заочної форми навчання https://docs.google.com/forms/d/1PYlV7u0bfDrwN_8qMAYyn2ULLXdA94ZFeRa9W6V6-E8/edit