Вибіркові дисципліни ОС "Магістр"Положення про вибіркові дисципліни у Маріупольському державному університеті , затверджене наказом ректора № 362 від 28.10.2021 року
Каталог елективних дисциплін
Шановні студенти!


Просимо уважно ознайомитись з Каталогом елективних дисциплін та до 10.11.2022р. обрати дисципліни, які бажаєте вивчатиАнкети для вибору дисциплін за вибором студентів циклу загальної підготовки для студентів освітнього ступеня магістр 2022 року вступу


ОС Магістр

Освітня програма Електронні адреси форм
Для всіх ОП денної та заочної форми навчання https://docs.google.com/forms/d/1sm_siznh6D3_BwU8-dqToqBbRGYZfi40ULLWw1vjaHs/edit