___________________________________________________________

ПРАКТИКА І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
_________________________________________________________________На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №1726 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» 01 грудня 2010 р. у Маріупольському державному університеті був створений відділ з організації практик та працевлаштування випускників, який рішенням Вченої ради від 10.10.2018 року був реорганізований у навчальну лабораторію з організації практик та працевлаштування випускників, що підпорядковується навчальному відділу.

Основні задачі навчальної лабораторії:
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань практичної підготовки здобувачів вищої освіти, аналіз та узагальнення отриманої інформації, інформування структурних підрозділів університету;
 • опрацювання і підготовка необхідних інструктивних та методичних матеріалів, спрямованих на підвищення якості практичної підготовки в МДУ; - надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги кафедрам та деканатам при розробці програм практик, контроль за наявністю цих програм на кафедрах;
 • забезпечення своєчасного укладання договорів про проведення практики з підприємствами, установами, організаціями, контроль за наявністю та правильністю оформлення цих договорів;
 • ведення обліку даних про бази практик;
 • створення бази даних здобувачів вищої освіти і випускників, що звернулися до Лабораторії щодо можливостей працевлаштування, та накопичення банку потенційних роботодавців;
 • забезпечення загальної координації роботи структурних підрозділів університету з питань організації та якісного проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
 • налагодження співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями
 • потенційними роботодавцями щодо питань професійної підготовки та працевлаштування здобувачів вищої освіти і випускників МДУ;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників;
 • запровадження системи зворотного зв'язку між роботодавцями та університетом для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • вивчення динаміки попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовка яких здійснюється МДУ, та подання оперативної інформації керівництву університету;
 • інформування здобувачів вищої освіти та випускників університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до їх фахової підготовки;
 • організація роз'яснювальної роботи серед здобувачів вищої освіти та випускників МДУ щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • інформування факультетів та кафедр про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
 • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питання працевлаштування;
 • ведення поточного діловодства з питань практичної підготовки та працевлаштування випускників, підготовка аналітичних звітів, інформаційних довідок щодо організації і проведення практики здобувачів вищої освіти, їх працевлаштування.


Положення про навчальну лабораторію з організації практик та працевлаштування випускників

Організація практик здобувачів вищої освіти

Працевлаштування випускників
Завідувач навчальної лабораторії: Гуржий Марія Юріївна
Фахівець навчальної лабораторії: Мельник Анастасія Миколаївна

Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб. 219

Е-mail: employment@mdu.in.ua
Телефон: (0629) 58-74-80 (завідувач), 58-74-87 - фахівець