___________________________________________________________________________________________________

Вступ на 1 курс «Бакалавр» на базі атестата
________________________________________________________________________________________________________
Презентація Правила прийому-2020

Абітурієнти, які вступають на 1 курс ОС «Бакалавр» денної або заочної форм навчання на базі атестата про повну загальну середню освіту, подають заяви в електронній формі. Для цього потрібно зареєструвати електронний кабінет на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/. Електронні кабінети, створені у попередні роки, видалені з бази.

При реєстрації кабінету необхідно вказати середній бал атестата, який обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Він розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на бюджетні місця і необмежену кількість заяв на контрактну форму навчання.

При подачі електронних заяв на бюджетні місця необхідно вказати їх пріоритетність. Зазначена вступником пріорітетність заяв не може бути змінена, тобто у разі відхилення заяви її пріоритетність не можна буде присвоїти іншій заяві.
Медичну довідку до медичного пункту університету вступники денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» подають після зарахування до МДУ, але не пізніше 30 вересня 2020 року.

Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом МОН України № 697 та відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти в МДУ осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка ДЛ «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній рівень.Вступ на денну форму навчання

Вступ на заочну форму навчання