____________________________________________________________________________________________

Вступ на ОС «Магістр» (програми вступних іспитів)
_________________________________________________________________________________________________
012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта. Логопедія)
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Середня освіта. Українська мова і література)
014 Середня освіта (Середня освіта. Мова і література (англійська))
014 Середня освіта (Середня освіта. Історія)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія (Історія)
034 Культурологія (Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади)
035 Філологія (Філологія. Українська мова та література)
035 Філологія (Прикладні філологічні студії (російська, польська, англійська))
035 Філологія (Філологія. Мова та література (англійська))
035 Філологія (Філологія. Переклад (англійська, німецька))
035 Філологія (Перекладознавчі студії: італійська мова та культура, англійська мова)
035 Філологія (Переклад і міжкультурна комунікація (новогрецька, англійська))
051 Економіка (Міжнародна економіка)
051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
052 Політологія (Політологія. Політична аналітика та експертиза)
053 Психологія (Практична психологія)
054 Соціологія (Врегулювання конфліктів та медіація)
061 Журналістика (Журналістика. Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю)
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
073 Менеджмент (Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою)
073 Менеджмент (Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти)
073 Менеджмент (Управління проєктами)
073 Менеджмент (Менеджмент в охороні здоров'я)
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
124 Системний аналіз
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування (за державним замовленням НАДС)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини)
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)