Загальна інформація


Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» одними із основних завдань закладу вищої освіти є провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу; забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності. За результатами такої діяльності створюються об’єкти права інтелектуальної власності, набуття, охорона та захист прав на які забезпечуються відповідно до закону.

Інтелектуальна власність на даний час є одним з найефективніших механізмів регулювання соціальної, економічної, науково-технічної, інноваційної та ринкової політики світового співтовариства.

У Маріупольському державному університеті питанням охорони та використанню інтелектуальної власності приділяється багато уваги. Для вирішення цих питань в університеті була запроваджена посада фахівця з питань інтелектуальної власності.


Завданнями фахівця з питань інтелектуальної власності є:

- організація та забезпечення впровадження сучасних методів управління у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності Університету, співробітництво з підприємствами й суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності;

- забезпечення набуття Університетом майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський обіг;

- забезпечення інформаційно-аналітичної роботи по створенню, охороні, захисту та комерціалізації службових об’єктів права інтелектуальної власності;

- участь у підготовці та поданні документів (заявок) на службові об’єкти права інтелектуальної власності для отримання охоронних документів в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур;

- надання працівникам Університету і здобувачам вищої освіти консультативно-правової та інформаційної допомоги щодо особистих немайнових і майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності тощо.

Фахівець з питань інтелектуальної власності діє виключно на підставі чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», Статуту МДУ, нормативних (локальних) актів МДУ та посадової інструкції.


Контакти

Адреса: Маріупольський державний університет, пр. Будівельників, 129, м. Маріуполь, Донецька область, Україна, 87500
Телефон: (0629) 58 70 55