1, 6/8, 67 Φ.Θ.Βεγλέρη. Η συμμετοχή των εργαζόμενων στη διοίκηση των επιχειρίσεων κατά το κοινωτικό δίκαιο Εκδ. Α.Ν.Σακκούλα 208 σελ.
2, 6/8, 67 Α.Ι.Βάγια-Δικηγόρου. Συνδικαλιστικη Νομοθεσία Αθήνα 288 σελ.
3, 6/8, 67 Α.Κ.Παπαδόπουλου. Απειρος Χώρα. Ο οικουμενικός Ελληνισμός ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ 200 σελ.
4, 6/8, 67 Τριαντάφυλλος Ε.Σκλαβενίτης. Ευρετήριο δημοτικού αρχείου ναυπλίου Αθήνα 152 σελ.
5, 6/8, 67 Γ.Πάγκαλος. Νομική προστασία του λογισμικού των θπολογιστών ΕΚΛΕΠΑ 90 σελ.
6, 6/8, 67 Θυσαυβίσματα ΒΕΝΕΤΙΑ 190 σελ.