Засідання ректорату


Засідання 15.03.2021

15 березня відбулось планове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано питання «Про результати роботи наукової бібліотеки у 2020 році», доповідач – директор наукової бібліотеки Шакула А.П.

Про ефективність використання технічного обладнання і програмного забезпечення в освітньому процесі в МДУ доповів начальник відділу технічних засобів навчання Чураєв А.С.

Завідувач навчальної лабораторії з організації практик та працевлаштування випускників Гуржий М.Ю. звітувала про працевлаштування випускників 2020 року.

Про впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес доповів фахівець навчальної лабораторії з розвитку дистанційного навчання та автоматизованих систем управління Яровий С.С.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 18.01.2021

18 січня відбулось планове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано питання «Про розвиток інформаційного забезпечення економіко-правового факультету», доповідач – декан економіко-правового факультету Толпежніков Р.О.

Начальник навчального відділу Зіміна М. В. узагальнила питання щодо розвитку інформаційного забезпечення діяльності кафедр та факультетів університету.

За третім питанням начальник навчального відділу Зіміна М. В проінформувала про виконання індивідуальних графіків у І семестрі 2020-2021 н.р.

Про результати роботи загального відділу та напрями роботи у 2021 р. доповіла начальник загального відділу Тітова Д.В. Начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю МДУ Дерев’янко О.А. звітувала про результати роботи відділу інформації та зв’язків з громадськістю та напрями роботи у 2021 р.

Про результати виконання ректорських контрольних робіт доповіла завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Ізотова Ю.О.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 21.12.2020

21 грудня відбулось планове засідання ректорату.

Про розвиток інформаційного забезпечення факультету філології та масових комунікацій доповіла Безчотнікова С.В.

Голова профкому Сивак О.А. звітувала про соціальний захист працівників та студентів.

Про результати роботи відділу кадрів та юридичного відділу доповіли начальник відділу кадрів Благініна О.С. та начальник юридичного відділу Луковка В.П.

Керівник Центру «Донбас-Україна» Кудлай В.О. звітував про результати роботи Центру.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 23.11.2020

23 листопада відбулось планове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано питання «Про результати перевірки звітної документації кафедр за 2019-2020 навчальний рік», доповідач – начальник навчального відділу Зіміна М.В.

Про результати літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року та ліквідації академічних заборгованостей, про прогнозоване виконання державного замовлення у 2020-2021 навч. році за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» звітували декани факультетів Безчотнікова С.В., Лисак В.Ф., Павленко О.Г., Толпежніков Р.О., Шепітько С.В.

Декани факультетів: іноземних мов Павленко О.Г. та історичного Лисак В.Ф. доповіли про розвиток інформаційного забезпечення на факультетах.

Про забезпечення студентів університету навчальними підручниками з дисциплін циклу професійної підготовки на 2020–2021 навчальний рік звітувала директор Наукової бібліотеки Шакула А.П.

Про надання платних послуг на факультетах МДУ проінформувала начальник планово-фінансового відділу Лахтіна І.О.

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи з виховної роботи К.оробченко Л.В доповіла про організацію виховної роботи в студентському гуртожитку та про стан роботи зі студентами соціально незахищених категорій.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 28.09.2020

28 вересня відбулось планове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано питання «Про розвиток інформаційного забезпечення діяльності факультету грецької філології та перекладу», доповідач – декан факультету грецької філології та перекладу С.В. Шепітько.

За другим питанням декани факультетів звітували про використання технологій дистанційного навчання за освітніми програмами спеціальностей факультетів в період карантину.

Начальник навчального відділу М.В. Зіміна та практичний психолог З.С. Білоусова проінформували членів ректорату про результати опитування студентів та викладачів щодо організації освітнього процесу та підсумкової атестації в умовах карантину.

За останніми питаннями ректорату були прийняті рішення щодо розширення застосування можливостей Навчального порталу МДУ у традиційному форматі навчання та використанні чат-ботів Навчального порталу, розроблених співробітниками навчальної лабораторії з розвитку дистанційного навчання та автоматизованих систем управління під керівництвом завідувачки Дружко Д.О.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 30.08.2020

31 Серпня відбулось перше в новому навчальному році засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано питання «Про підготовку факультетів університету до нового навчального року», доповідачі – декани факультетів.

Проректор із соціальних та організаційних питань Гаєвець С.П. звітував про підготовку матеріально-технічної бази МДУ до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину.

Про організацію освітнього процесу в умовах адаптивного карантину доповіла проректорка з науково-педагогічної роботи Петрова І.О. З метою дотримання карантинних вимог, раціонального використання навчальних аудиторій та навчального часу на засіданні ректорату було затверджено новий розклад навчальних занять у 3 зміни, початок занять – о 9.00.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 15.06.2020

15 червня у дистанційному режимі відбулось чергове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано та обговорено питання «Про виконання індивідуальних графіків навчання студентів у ІІ семестрі 2019-2020 навч. року», доповідач - начальник навчального відділу Зіміна М.В.

Про діяльність редакційно-видавничого відділу звітував фахівець редакційно-видавничого відділу Тітішов Д.О.

Директор наукової бібліотеки МДУ Шакула А. П. доповіла про моніторинг надання викладачами праць до Електронної бібліотеки та Електронного інституційного репозитарію Маріупольського державного університету.

Начальник навчального відділу Зіміна М.В. повідомила про результати проведення державної атестації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2020 року випуску у дистанційному режимі у Маріупольському державному університеті.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 13.04.2020

13 квітня у дистанційному режимі відбулось чергове засідання ректорату, проведене з використанням інструменту Teams. Першим на засіданні було заслухано питання «Про результати роботи наукової бібліотеки у 2019 році», доповідач – заступник директора наукової бібліотеки Назар’єва С.В.

Про ефективність використання технічного обладнання і програмного забезпечення в освітньому процесі в МДУ проінформував начальник відділу технічних засобів навчання Чураєв А.С.

Завідувач навчальної лабораторії з організації практик та працевлаштування випускників Гуржий М.Ю. звітувала про працевлаштування випускників ступенів бакалавра та магістра 2019 року.

Питання впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес, особливо в умовах загальнонаціонального карантину, про яке доповідала завідувач навчальної лабораторії з розвитку дистанційного навчання та автоматизованих систем управління Дружко Д.О., викликало жваве обговорення присутніх.

Практичний психолог Білоусова З.С. проінформувала про результати роботи практичного психолога МДУ в 2019-2020 навч. р.

Про результати зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 та ліквідацію академічних заборгованостей доповідали декани факультетів Безчотнікова С.В., Лисак В.Ф., Павленко О.Г., Толпежніков Р.О., Шепітько С.В.

Декан економіко-правового факультету звітував про виконання Плану заходів з вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості факультету.

Т.в.о. ректора Трофименко М.В. повідомив про соціальний проєкт студентської ради МДУ щодо збору коштів для придбання необхідних засобів захисту для Маріупольської міської лікарні швидкої медичної допомоги та закликав викладачів та співробітників підтримати благодійну ініціативу студентства.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 20.01.2020

20 січня відбулось чергове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано та обговорено питання «Про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості історичного факультету у 2018-2019 навч. році.», доповідач – декан історичного факультету Лисак В. Ф.

Начальник навчального відділу Зіміна М. В. проінформувала про виконання індивідуальних графіків навчання студентів у І семестрі 2019-2020 навч. році

Про результати роботи загального відділу та напрями роботи у 2020 р. доповіла начальник загального відділу Тітова Д.В.

Начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю МДУ Ломакіна А. Є. звітувала про результати роботи відділу інформації та зв’язків з громадськістю та напрями роботи у 2020 р.

Про результати роботи відділу кадрів та напрями роботи у 2020 році доповіла начальник відділу кадрів Благініна О. С.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 23.12.2019

23 грудня відбулось чергове засідання ректорату.

Декан факультету грецької філології та перекладу Шепітько С.В. проінформувала про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості факультету у 2018-2019 навч. році.

Про організацію виховної роботи в студентському гуртожитку та стан роботи зі студентами соціально незахищених категорій доповіла помічник проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Коробченко Л.В.

Начальник юридичного відділу Лафазан О.О. доповіла про підсумки роботи юридичного відділу у 2019 р. та напрями роботи у 2020 р.

Про соціальний захист працівників та студентів звітувала голова профкому МДУ Сивак О.А.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 18.11.2019

18 листопада відбулось чергове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано та обговорено питання «Про надання платних послуг на факультетах МДУ», доповідачі – начальник планово-фінансового відділу Кавецька О. В., начальник юридичного відділу Лафазан О. О.

Декан факультету іноземних мов Павленко О. Г. проінформувала про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості факультету іноземних мов у 2018-2019 навч. році.

Про результати виконання ректорських контрольних робіт звітувала проректор з науково-педагогічної роботи Петрова І. О.

Керівник Центру «Донбас-Україна» Кудлай В. О. доповів про результати роботи Центру «Донбас-Україна».

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 21.10.2019

21 жовтня відбулось чергове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано та обговорено питання «Про результати перевірки звітної документації кафедр за 2017-2018 навчальний рік», доповідач – начальник навчального відділу Зіміна М.В.

Про результати літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року та ліквідації академічних заборгованостей, прогнозоване виконання державного замовлення у 2019-2020 навчальному році за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» звітували декани факультетів Безчотнікова С.В., Лисак В.Ф., Павленко О.Г., Толпежніков Р.О., Пічахчі О.В.

Декан факультету філології та масових комунікацій Безчотнікова С. В. проінформувала про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості факультету філології та масових комунікацій у 2018-2019 навч. році.

Про забезпечення студентів університету навчальними підручниками з дисциплін фахової підготовки на 2019–2020 навчальний рік доповіла директор Наукової бібліотеки Шакула А.П.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 30.09.2019

30 вересня відбулось чергове засідання ректорату.

Першим на засіданні було заслухано планове питання «Про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості економіко-правового факультету у 2018-2019 навч. році», доповідач – декан економіко-правового факультету Толпежніков Р. О.

Про виконання рішень ректорату у 2018-2019 навч. році звітували перший проректор Булатова О. В. та начальник навчального відділу Зіміна М. В.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Засідання 02.09.2019

02 вересня відбулось перше засідання ректорату в новому навчальному році. Першим на засіданні було заслухано та обговорено питання «Про підготовку факультетів університету до нового навчального року» доповідали декани факультетів Безчотнікова С.В., Лисак В.Ф., Павленко О.Г., Толпежніков Р.О., Шепітько С.В.

Про готовність матеріально-технічної бази університету до нового навчального року звітувала інженер І категорії з охорони праці Батанової О.М.

Проректор з науково-педагогічної роботи Петрова І.О. доповіла про графік навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік.

З усіх питань прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.Архів засідань ректорату