Головна » 2019 » Березень » 1 » МДУ оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників
13:40
МДУ оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за конкурсом та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Маріупольський державний університет оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

• на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр:
- культурології та інформаційної діяльності 
 1 посада,
- міжнародних відносин та зовнішньої політики
– 1 посада,
- математичних методів та системного аналізу
– 1 посада,
- теорії та практики перекладу
– 1 посада,
- німецької та французької філології
– 1 посада.

 

• на заміщення посад професорів, доцентів, старших викладачів та асистентів:

історичний факультет

кафедра культурології та інформаційної діяльності
професор – 1 посада
доцент – 4 посади
кафедра історичних дисциплін
доцент – 2 посади
старший викладач – 1 посада
кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
доцент – 3 посади
старший викладач – 1 посада
кафедра філософії та соціології
доцент – 2 посади

економіко-правовий факультет

кафедра математичних методів та системного аналізу
професор – 1 посада
доцент – 1 посада
старший викладач – 1 посада
кафедра менеджменту
доцент – 2 посади
старший викладач – 1 посада
кафедра права та публічного адміністрування
професор – 1 посада
доцент – 3 посади
кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
доцент – 3 посади

факультет філології та масових комунікацій

кафедра дошкільної освіти
професор – 1 посада
доцент – 2 посади
старший викладач – 1 посада
кафедра фізичного виховання спорту та здоров’я людини
професор – 1 посада
старший викладач – 2 посади
асистент – 2 посади
кафедра соціальних комунікацій
доцент – 3 посади
асистент – 1 посада
кафедра практичної психології
професор – 1 посада
старший викладач – 2 посади
кафедра української філології
професор – 1 посада

факультет грецької філології та перекладу

кафедра слов’янської філології та перекладу
доцент – 2 посади
старший викладач – 3 посади
кафедра грецької філології та перекладу
професор – 1 посада
доцент – 3 посади
старший викладач – 3 посади
асистент – 1 посада
кафедра теорії та практики перекладу
професор – 1 посада
доцент – 2 посади
старший викладач – 3 посади

факультет іноземних мов

кафедра німецької та французької філології
професор – 1 посада
доцент – 1 посада
старший викладач – 3 посади
кафедра італійської філології
професор – 1 посада
доцент – 1 посада
старший викладач – 2 посади
кафедра педагогіки та освіти
доцент – 3 посади
старший викладач – 1 посада
кафедра англійської філології
доцент – 3 посади
старший викладач – 3 посади


Претенденти на заміщення посад завідувачів кафедр повинні мати науковий ступінь та/ або  вчене (почесне) звання, відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти 3-4 рівня акредитації не менше 5 років.


Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, до відділу кадрів МДУ надають документи відповідно до встановлених зразків:
•    заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч
•    особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    2 фотокартки 3*4 (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    копію та оригінал паспорта громадянина України (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    копію та оригінал картки платника податків (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    засвідчені в установленому порядку, копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені (почесні) звання (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    список наукових праць (для осіб, які не працюють в Університеті – за останні 5 років, для осіб, які працюють в Університеті та обираються на новий строк – наукові праці, видані за час дії попереднього трудового договору (контракту)
•    характеристику з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    згоду на збір та обробку персональних даних
•    копію та оригінал документа з військового обліку (для осіб, які не працюють в Університеті)
•    оригінал або засвідчену копію документа про останнє підвищення кваліфікації


Прийом документів проводиться протягом одного місяця з дня виходу оголошення на сайті за адресою: пр. Будівельників, 129а, кабінети 206, 207 (відділ кадрів). 


Телефон для довідок: (0629) 58-75-88

Переглядів: 308 | Додав: Press