____________________________________________

Асоціація випускників МДУ
_________________________________________________Метою роботи Асоціації є налагодження зв’язків між випускниками, студентами та адміністрацію університету для подальшої взаємної допомоги.

Основними напрямками роботи є:
• підтримка випускників МДУ в подальшому працевлаштуванні;
• підвищення рівня кваліфікації студентів та випускників університету;
• обмін досвідом в практичній діяльності;
• організація круглих столів для вирішення актуальних питань за сферами діяльності.

Асоціація – це можливість для випускників:
- знайти кваліфікованих працівників, отримати підтримку у вирішенні актуальних питань, налагоджувати професійні зв’язки з випускниками університету; для студентів:
- набути практичних навичок, отримати можливість долучатись до участі у фахових круглих столах, підвищувати кваліфікацію та отримувати допомогу в подальшому працевлаштуванні.

Будемо раді та вдячні, якщо ви залишите короткі відомості про себе у анкеті випускника Маріупольського державного університету за посиланням: