_________________________________________________________________

Навчально-науковий інститут управління
_____________________________________________________________________Кафедра маркетингу


Адреса: 87513, м. Маріуполь, вулиця Карпінського, 158. каб.405
Телефони: 095-86-82-491; 067-194-31-41
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram


Завідувач кафедри – кандидат наук з державного управління наук, доцент Хороших Вікторія Валеріївна


Кафедра маркетингу є однією з основних випускаючих кафедр економічного напряму і готує фахівців за освітніми ступенями: бакалавр і магістр.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 075 Маркетинг

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 075 Маркетинг

Маркетолог – це одна з найперспективніших професій у світі. Випускники спеціальності Маркетинг можуть обіймати посади:
- спеціаліст маркетингового або збутового відділу підприємства будь якої сфери економіки та форм власності;
- керівник або маркетолог агентства по рекламі та маркетинговим дослідженням;
- торговий агент на товарино-сировинних біржових ринках;
- науковий дослідник в науково-дослідних інститутах та консалтингових фірмах;
- науковий співробітник в навчальних закладах;
- спеціаліст в установах державного управління та місцевого самоврядування;
- спеціаліст в некомерційних та соціальних фондах.

Практичні навички студенти здобувають під час щорічних практик на промислових, фінансових, торгових та інших підприємствах, де існують маркетингові або збутові підрозділи.

Види практик:
- навчальна практика - 1 курс;
- економічна практика - 2 курс;
- економічна з фаху - 3 курс;
- виробнича з фаху - 4 курс;
- виробнича і кваліфікаційна практика - магістр.Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг» спрямована на дослідження застосування економіко-математичних методів і прийомів, маркетингових технологій й прийняття рішень для визначення оптимальної стратегії функціонування та розвитку складних соціально-економічних систем. Ці дослідження виконуються відповідно до держбюджетної теми «Управління розвитком соціально-економічних систем на основі маркетингового підходу в умовах сучасних трансформацій» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0122U001104, 2022-2026 р.р.). Керівник наукової теми – кандидат наук з державного управління, доцент Хороших Вікторія Валеріївна).

На кафедрі функціонують науковий та методичний семінари (наукові керівники Чуприна О.О. та Хороших В.В.), щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи».

Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи».

За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували близько 200 наукових праць, які включені в фахові видання та цитуються міжнародною науковою спільнотою. Співробітники кафедри вносять суттєвий внесок у підвищення наукового рейтингу навчального закладу.


Студентська наука

Навчальний процес здобувачів освіти спеціальності 075 «Маркетинг» проходить у результативному поєднанні навчання та наукових досліджень студентів під керівництвом викладачів кафедри.

Під час організації студентської наукової діяльності використовуються наступні напрями наукової роботи:
- Виконання здобувачами різнорівневих завдань у межах певних навчальних дисциплін,що стосуються аналізу актуальних наукових джерел та нормативної бази з галузі економіки та маркетингу, написання тез та наукових статей, підготовка презентацій та наукових доповідей тощо.
- Участь студентів у щорічній Всеукраїнській науково-практичній Інтернет – конференції «Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи».
- Участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях під керівництвом викладачів кафедри.
- Участь у реалізації наукової теми кафедри: «Управління розвитком соціально-економічних систем на основі маркетингового підходу в умовах сучасних трансформацій» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0122U001104, 2022-2026 р.р.).
- Участь здобувачів у дослідженнях за індивідуальними темами викладачів, під час освітнього процесу, написання курсових та кваліфікаційних робіт, результатом чого є одноосібні та спільні публікації у наукових виданнях.

Партнери кафедри:

- Національний авіаційний університет (м. Київ)
- Державний університет телекомунікацій ( м. Київ)
- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)
- Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ)
- Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (м. Київ)
- ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» ( м. Покровськ)
- Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)
- Національне агентство України з питань державної служби
- Маріупольська міська рада
- ГО «Фонд розвитку Маріуполя»
- ГО « Центр адаптивного лідерства та територіального розвитку»

Роботодавці:

- ТОВ «МАРС ЮНІОН», м. Київ
- ТОВ «Київмедикал», м. Київ
- ТОВ «ALEKSA Studio», м. Київ
- Marvel International Tobacco Group, м. Покровськ
- ТОВ «Пласт Стиль», м. Маріуполь
- ТОВ «Азовлифт ЛТД», м. Маріуполь
- ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»
- ЖКХ «Азовжилкомплекс», м. Маріуполь
- ТОВ «Vegas», м. Кив
- ТОВ «ЗЕМИК Украина», м. Бровари
- Genesis, м. Київ
- ТОВ «VIVI клініка», м. Київ
- ДП «Адідас-Україна», м. Київ
- Global Logic, м. Київ
- ТОВ «Катран», м. Маріуполь
- ТОВ з ІІ «Нутриція Україна», м. Маріуполь
- ТОВ «ЕпиицентрК», м. Київ
- ТОВ «Olan Max», м. Краматорськ
- ТОВ «Геліос стратегія», м. Київ
- ТОВ «ЮР-ЕЛЕКТРО», м. Маріуполь
- Магазин одягу Oodji, м. Маріуполь
- ТОВ «Евроспайн-Мариуполь», м. Маріуполь
- ТОВ «Varus», м. Київ
- ГО «Маріупольська Спілка Молоді», м. Маріуполь
- ПП «ЕВА», м. Маріуполь
- Війський госпіталь, м. Маріуполь
- Управління соціального захисту населення, смт. Мангуш
- ФОП «Ринго», м. Волноваха