ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ


Склад разової спеціалізованої вченої радиПринято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фіілософії Чернецького Сергія Сергійовича на тему: «Інформаційно-комунікаційне забезпечення сталого демократичного врядування в Україні» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Науковий керівник: Чечель Анна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного унііверситету.

Дисертація
Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відеотрансляція захисту
Ідентифікатор конференції 847 060 4418
Код доступу 2023
ДФ 11.107.005

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради
Наказ МДУ Про видачу диплома доктора філософії Кравченко О.В.Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Кравченко Олени Вікторівни на тему: «Інноваційні механізми публічного управління інформаційними потоками на засадах реформування територіальної організації влади». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування.

Науковий керівник: Токарева Валентина Іванівна, доктор наук з державного управління, професорка.

Посилання на матеріали до захисту
ДФ 12.093.004

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради
Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради
Наказ МДУ Про видачу диплома доктора філософії Татаю Е.О.Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Татая Едуарда Олександровича на тему: «Громадянська активність в Україні: сутність, структура та динаміка розвитку» Спеціальність 052 Політологія.

Науковий керівник: Пашина Наталія Полікарпівна, доктор політичних наук, професорка, професорка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету.

Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну
Відгук
Відгук
ДФ 12.093.003

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради
Наказ МДУ Про видачу диплома доктора філософії Бондаренко П.С.Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бондаренко Поліни Сергіївни на тему: «Жіночий досвід сталінських репресій 1930-х рр. (на матеріалах УРСР)» Спеціальність 032 «Історія та археологія».

Науковий керівник: Шліхта Наталія Василівна, кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну
Відгук
Відгук
ДФ 12.093.002

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради
Наказ МДУ Про видачу диплома доктора філософії Лубінцю Д.В.Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Лубінця Дмитра Валерійовича: «Лобізм у політичній системі: закордонний досвід для України». Спеціальність 052 «Політологія».

Науковий керівник: д.політ.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету, член-кореспондент НАПН України Балабанов Костянтин Васильович.

Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук
Відгук
ДФ 12.093.001

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої радиПрийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Копань Анастасії Вячеславівни на тему: «Повсякденне життя працівників металургійної промисловості України в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.». Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Науковий керівник: д.і.н., професор, завідувач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету Романцов Володимир Миколайович.

Анотація
Відгук
Відгук
ВИСНОВОК ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Дисертація
Наказ МДУ про видачу диплома доктора філософії Копань А.В.