________________________________________________

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
_____________________________________________________
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Маріупольського державного університету є розвиток міжнародної співпраці. Зміцнюючи існуючі контакти з зарубіжними партнерами і встановлюючи нові, МДУ вирішує комплекс завдань, пов’язаних із навчально-методичною і науково-дослідною роботою, зміцненням кадрового потенціалу, розвитком матеріально-технічної бази університету. Ця діяльність сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів, розширенню освітніх, наукових, культурних зв’язків та формуванню позитивного іміджу України.

За роки свого існування МДУ розробив власну модель міжнародної співпраці, яка передбачає комплексне співробітництво з міністерствами освіти, міністерствами закордонних справ, дипломатичними представництвами, обласними адміністраціями, меріями, провідними університетами, фондами, державними та громадськими організаціями зарубіжних країн.

Свідченням успішної інтеграції Маріупольського державного університету у світовий освітній простір є регулярні візити іноземних делегацій. МДУ відвідують відомі вчені, дипломати, журналісти, державні та громадські діячі зарубіжних країн, які зустрічаються зі студентами і викладачами університету, проводять лекції, майстер-класи, беруть участь у наукових і культурних заходах.

За роки діяльності університет відвідали близько 700 офіційних іноземних делегацій загальною чисельністю більше 2000 осіб. На сьогодні підписано понад 100 договорів про співробітництво з іноземними партнерами. Університет є членом авторитетних міжнародних організацій: Європейської організації публічного права, Мережі Середземноморських університетів, Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва у МДУ є зарубіжні стажування студентів і викладачів. За 27 років роботи університету більше 4000 студентів і викладачів взяли участь у міжнародних наукових, освітніх та культурних програмах, конференціях і форумах у США, Великобританії, Німеччині, Греції, Італії, Португалії, Франції, Польщі, Грузії, на Кіпрі тощо.

Звіт про міжнародну діяльність МДУ за 2017 рік