__________________

НАУКА
_______________________
• Нормативно-правова база наукової діяльності

• Спеціалізовані вчені ради МДУ

• Рада молодих вчених МДУ

• Аспірантура

• Докторантура

• Наукові школи

• Наукові дослідження

• Наукове співробітництво із закордонними організаціями

• Науково-дослідна робота студентів

• Семінари і конференції

• Матеріали конференцій

• Наукове видання «Вісник МДУ»

• Електронний інституційний репозитарій

• Підсумки наукової діяльності МДУ за рік
- Інформацію про наукову та науково-технічну діяльність МДУ за 2020 рік (презентація)
- Інформація про наукову та науково-технічну діяльність МДУ за 2019 рік (презентація)
- Інформація про наукову та науково-технічну діяльність МДУ за 2018 рік


• Положення про стимулювання результатів наукової діяльностті в МДУ

Авторський договір для надання публікацій до репозитарію
Авторський договір для надання публікацій до електронної бібліотеки